Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Decizia 36/1997 referitoare la Normele privind obligatiile detinatorilor de licente de emisie de a actualiza datele cuprinse in dosarul de licenta si de a prezenta anual activitatea desfasurata in conditiile prevazute in licenta

...nr. ............................ din data ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.4.Modificările în contractul societăţii comerciale, autentificat de Biroul notarial ....................... sub nr. .................... din data .................................................................... .....................................................................................................................................................................1.5.Actele adiţionale (în ordine cronologică, menţionând locul şi data încheierii, enumerând sintetic natura modificărilor)..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.6.Sucursalele, filialele, punctele de lucru (cu activitate în domeniul audiovizualului): localitatea .................................................................., documentul de înfiinţare ......................... ................................................., emitentul......................................................, numărul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 mai 1997 in M.Of. 96 bis din 21-mai-1997

Decizia 43/2001 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) si c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...dintre titlul legii şi cuprinsul său, întrucât, potrivit dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind elaborarea actelor normative, titlul trebuie să exprime sintetic obiectul reglementării. De altfel singura categorie de imobile care nu se includ în perioada cuprinsă în titlul legii este aceea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 februarie 2001 in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Raport din 2005 privind ajutoarele de stat acordate ăn România în perioada 2001 -2003

...2001 - 2003, aşa cum a fost identificat din centralizarea raportărilor primite de la furnizori si din inventarul intocmit pe baza actelor normative care conţin scheme si alocări individuale se prezintă sintetic in tabelul nr. 1.6 ..Tabel 1.6.Nivelul si structura ajutorului naţional global pe obiective, in perioada 2001 - 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 februarie 2005 in M.Of. 116 bis din 04-feb-2005

Regulamentul 1652/07-nov-2006 de încheiere a reexaminării noului exportator din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 de instituire a unor drepturi antidumping definitive la importurile de fibre sintetice discontinue din poliester, originare, printre altele, din Republica Populară Chineză

...vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea Comitetului consultativ,întrucât:1.MĂSURI ÎN VIGOARE(1)Măsurile în vigoare la ora actuală privind importurile în Comunitate de fibre sintetice discontinue din poliester originare din Republica Populară Chineză reprezintă drepturile antidumping definitive, impuse de Regulamentul (CE) nr. 428/2005 al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma din 1995 privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

...14-3-12) se va înscrie valoarea contabilă netă a acestora (col. 9), care se va compara cu valoarea lor actuală, stabilită cu ocazia inventarierii (col. 12).Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezintă valori materiale este suficientă prezentarea lor în situaţii analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse, şi care se preiau în centralizatorul listelor de inventariere.34.Registrul-inventar (cod 14-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 decembrie 1995 in M.Of. 292 din 18-dec-1995

Hotarirea 184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării şi atragere de investiţii pentru agenţii economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru anul 2005, precum şi a unor măsuri pentru aplicarea acesteia

...atribuţiiCompetenţele şi atribuţiile în procesul de restructurare-privatizare sunt exercitate, în cazul în care nu se stabileşte altfel, conform actelor normative în vigoare, care, sintetic, prevăd că:a)privatizarea societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se realizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 martie 2005 in M.Of. 255 din 28-mar-2005

Decizia 1/2014 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

...Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, "cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". Aşadar, în lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul acesteia este dat chiar prin titlu, acesta......obligatoriu pentru actele normative din aceeaşi materie.";- art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, potrivit căruia "(1) Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 februarie 2014 in M.Of. 123 din 19-feb-2014

Ordinul 2591/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013'', în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane''/organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane''

...şi deciziilor AMPOSDRU;h)orice alte modificări ale cererii de finanţare.(6)Beneficiarul are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare pentru toate modificările de sume intervenite în cadrul aceleiaşi linii bugetare din anexa nr. 2 - Bugetul proiectului sintetic şi detaliat, cu excepţia cheltuielilor generale de administraţie (fie pe seama modificării costurilor unitare, fie a cantităţilor previzionate) în situaţia......în care variaţia acestora depăşeşte 10%.(7)Actul adiţional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare şi va produce efecte juridice dacă a fost semnat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 decembrie 2013 in M.Of. 814 din 20-dec-2013

Decizia 449/2013 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". De asemenea, potrivit art. 52 din acelaşi act normativ, "Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga reglementare, determină obiectul şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 14 decembrie 2013 in M.Of. 784 din 14-dec-2013

Directiva 2014/94/UE/22-oct-2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

...pe motorină existente sau viitoare. În consecinţă, combustibilii respectivi pot fi distribuiţi, stocaţi şi utilizaţi în cadrul infrastructurii existente. Combustibilii sintetici care înlocuiesc benzina, precum metanolul şi alte tipuri de alcool, pot fi amestecaţi cu benzină şi pot fi practic utilizaţi în tehnologia actuală a vehiculelor, cu adaptări minore. Metanolul poate fi de asemenea utilizat pentru navigaţia interioară şi transporturile maritime pe distanţe scurte......Combustibilii sintetici şi parafinici au potenţialul de a reduce utilizarea surselor de petrol în furnizarea de energie pentru transporturi.(7)GPL sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 octombrie 2014 in Jurnalul Oficial 307L