Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6032 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 700.381 acte

Decizia 587/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil

...DECIZIE nr. 587 din 8 noiembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
......Cristina Cătălina Turcu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi 968 din Codul civil, excepţie ridicată de Iancu Vladimir în Dosarul nr. 16.355/2004 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2005 in M.Of. 1159 din 21-dec-2005

Decizia 395/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 din Codul civil

...DECIZIE nr. 395 din 24 aprilie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 din Codul civil
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Tudorel Toader
......Constantin
- procuror
Irina Loredana Gulie
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 494 din Codul civil, excepţie invocată de Genică Bătrâneanu în Dosarul nr. 22.953/2/2004, număr vechi 3.672/2004, al Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2007 in M.Of. 330 din 16-mai-2007

Decizia 59/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

...DECIZIE nr. 59 din 2 februarie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
......Constantin
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Lactis" - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 2.879/2005 al Tribunalului Iaşi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 martie 2006 in M.Of. 195 din 01-mar-2006

Decizia 383/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 383 din 4 mai 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Tiucă
- procuror
Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Ion Butcaru, Elena Butcaru şi Ana Cornelia Butcaru în Dosarul nr. 2.470/2005 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iunie 2006 in M.Of. 485 din 05-iun-2006

Ordinul 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră

...Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile se supun şi răspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial şi ale actelor normative în vigoare.2.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 20 iulie 2011 in M.Of. 512 bis din 20-iul-2011

Decizia 446/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 829 şi art. 831 din Codul civil

...DECIZIE nr. 446 din 30 mai 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 829 şi art. 831 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 829 şi 831 din Codul civil, excepţie ridicată de Victoria Baranga în Dosarul nr. 10.669/2005 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iulie 2006 in M.Of. 587 din 06-iul-2006

Decizia 867/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

...DECIZIE nr. 867 din 30 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 ianuarie 2007 in M.Of. 45 din 22-ian-2007

Decizia 628/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1523 pct. 2 din Codul civil, ale art. 254 din Codul comercial şi ale art. 49-56 din Codul de procedură civilă

...DECIZIE nr. 628 din 26 iunie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1523 pct. 2 din Codul civil, ale art. 254 din Codul comercial şi ale art. 49-56 din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 august 2007 in M.Of. 593 din 28-aug-2007

Decizia 212/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 156/2002

...Constituţie, art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi art. 1, 480, 481, 942, 948 şi 1411 din Codul civil. Se arată că ordonanţa criticată dispune divizarea unei persoane juridice de drept privat (Camera de Comerţ şi Industrie a României......la spaţiile proprietate a camerelor, sunt contrare art. 41 din Constituţie şi art. 480, 481, 942, 948 şi 1411 din Codul civil, ale căror prevederi consacră principiul consensualismului în raporturile de drept civil. De asemenea, consideră că adoptarea ordonanţei criticate nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 iulie 2003 in M.Of. 471 din 01-iul-2003

Decizia 84/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

...replică, apărătorul autorilor excepţiei susţine că principala critică de neconstituţionalitate priveşte derogarea prin textul de lege criticat de la principiile Codului civil şi, ca urmare, încălcarea dreptului la moştenire înscris în art. 46 din Constituţie, iar nu caracterul de lege organică al......termen a succesibililor care nu au acceptat succesiunea în termenul de opţiune succesorală prevăzut de art. 700 alin. 1 din Codul civil, cu privire la bunurile care fac obiectul legii menţionate, aceştia venind astfel în concurs cu moştenitorii acceptanţi, drepturile celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 aprilie 2005 in M.Of. 274 din 01-apr-2005