Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Ordonanta urgenta 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...L 159 din 30 iunie 2000.Art. 2Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:a)drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România, care derulează operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv software, tehnologie şi asistenţă tehnică, denumite în continuare produse cu dublă utilizare;b)componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1045 din 29-dec-2006

Criterii din 2023 de stabilire a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă

...CRITERII din 21 februarie 2023 de stabilire a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 martie 2023 in M.Of. 174 din 01-mar-2023

Regulamentul 428/05-mai-2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare)

...spre o destinaţie din afara Comunităţii Europene; acest lucru include punerea la dispoziţie într-o formă electronică a acestor produse software şi tehnologii pentru persoanele fizice şi juridice şi pentru parteneriate din afara Comunităţii. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 mai 2009 in Jurnalul Oficial 134L

Ordonanta urgenta 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale ''Imbunatatiri Funciare'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

...componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;10.realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de bază şi aplicativă pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;11.furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;12.organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi la expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 martie 2000 in M.Of. 136 din 30-mar-2000

Regulamentul 58/20-dec-1996 privind statisticile structurale de întreprindere

...brute în concesiuni, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi drepturi similare
1543 0
Cheltuieli de comercializare
15 442
Investiţii în software produs de unitate
15 61 0
Achiziţii de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
15 620
Vânzări de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
În conformitate cu procedura definită la articolul 13 din prezentul regulament, Comisia instituie o serie de studii pilot pentru aceste...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 octombrie 2003 in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 iulie 2006 in M.Of. 626 din 20-iul-2006

Decizia 2008/616/JAI/23-iun-2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere

...date centralizată care să conţină profiluri ADN.Figura 1: Topologia schimbului de date ADNÎn plus faţă de respectarea reglementărilor juridice naţionale în ceea ce priveşte site-urile statelor membre, fiecare stat membru poate decide ce fel de hardware şi software ar trebui utilizate pentru configuraţia site-ului propriu, astfel încât acesta să respecte condiţiile stabilite în Decizia 2008/615/JAI...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 6 august 2008 in Jurnalul Oficial 210L

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...Execuţie 2009
7 065 087
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziţionării sau închirierii de echipamente sau software pentru sistemele şi aplicaţiile informatice.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar: p.m.Temei juridicDecizia Secretarului General adjunct al Consiliului din 18 decembrie 2000 de înfiinţare a unei unităţi Infosec (securitatea sistemelor informatice).2
......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Hotarirea 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

...bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;j)Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; Grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); Clasa 7221 Editare de programe; Grupa 723 Prelucrarea informatică a datelor; Clasa 7230 Prelucrarea informatică a datelor;k)Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; Grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 februarie 2006 in M.Of. 153 bis din 17-feb-2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte