Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 17 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.250 acte

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;q)organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;r)asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria softului de bază;5.elaborarea strategiei IT şi a modificărilor legislative:a)elaborează strategia de informatizare a sistemului judiciar;b)realizează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Hotarirea 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

...unei analize ample a punctelor de risc la diferite niveluri ale organizaţiei, prin toate entităţile organizaţiei, proceselor şi infrastructurii IT. Softul va fi proiectat intuitiv pe baza proceselor colaborative pentru direcţionarea managementului de risc, precum şi a managementului din domeniile legislative, de risc operaţional, analizând oportunităţile în lumina acestor riscuri şi dezvoltând răspunsuri adecvate.d)Soft de management al sustenabilităţiiAplicaţia de management al sustenabilităţii se va baza pe rapoarte de sustenabilitate, practici de măsurare, considerând...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 august 2008 in M.Of. 594 din 07-aug-2008

Hotarirea 1052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar

...în primul rând realizarea infrastructurii de comunicaţii LAN şi WAN în sistemul judiciar.Prin Programul PHARE 1997 a fost achiziţionat softul pentru crearea unui sistem de gestionare a dosarelor şi a unei baze de date legislative (CDMS&LDS) - 5.500 de licenţe de gestionare a dosarelor, 5.500 de licenţe pentru baza de date legislativă, 5......ultimul rând, continuarea dotării instanţelor cu echipamente informatice.9.5.2.Implementarea sistemului de gestiune a dosarelor şi de bibliotecă legislativăÎn vederea realizării acestui obiectiv, cu sprijin PHARE, a fost creat softul de bază, destinat gestionării documentelor necesare activităţii juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 septembrie 2003 in M.Of. 649 din 12-sep-2003

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...şi dezvoltare software juridicArt. 157Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:1.strategie şi modificări legislative:a)elaborează strategia de informatizare a sistemului judiciar;b)realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;c)analizează modificările legislative cu aplicare în domeniul informatic judiciar şi propune măsuri pentru respectarea acestora;d)face propuneri de modificare şi completare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Hotarirea 1095/1995 privind aprobarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica ''ORIZONT 2000''

...INFORMAŢIE 20002.1.Instrumente şi tehnologii informatice avansate:- prelucrarea, adaptarea şi implementarea de standarde, norme şi metodologii specifice:• compatibilitate legislativă şi calitativă;• interconectivitate, interoperabilitate şi dotare coerentă;- inginerie intensivă, tehnologii generice şi instrumente avansate pentru produse soft şi sisteme informatice:• prelucrări şi baze de date, cunoştinţe distribuite şi mecanisme de cooperare în prelucrare;• metode de reprezentare, animaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 ianuarie 1996 in M.Of. 3 din 10-ian-1996

Ordinul 441/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...cheltuielile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea bazei legislative: achiziţia de publicaţii / abonamente la publicaţii, în format tipărit şi/sau electronic, abonamente pentru softul de consultare legislativă, relevante pentru implementarea Programului operaţional regional, cheltuielile de arhivare; cheltuieli cu personalul administrativ în condiţiile prezentului ordin."7.La articolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 iulie 2009 in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 2305/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...cheltuielile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea bazei legislative: achiziţia de publicaţii / abonamente la publicaţii, în format tipărit şi/sau electronic, abonamente pentru softul de consultare legislativă, relevante pentru implementarea Programului operaţional regional, cheltuielile de arhivare; cheltuieli cu personalul administrativ în condiţiile prezentului ordin."7.La articolul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 iulie 2009 in M.Of. 500 din 20-iul-2009

Ordinul 950/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea şi actualizarea bazei legislative, abonamente pentru soft de consultare legislativă, cheltuielile de arhivare, cheltuielile aferente achiziţionării materialelor pentru cablarea la reţeaua internă, achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 martie 2011 in M.Of. 173 din 11-mar-2011

Ordinul 1682/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea şi actualizarea bazei legislative, abonamente pentru soft de consultare legislativă, cheltuielile de arhivare, cheltuielile aferente achiziţionării materialelor pentru cablarea la reţeaua internă, achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 martie 2011 in M.Of. 173 din 11-mar-2011

Ordinul 682/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 ''Asistenţă Tehnică'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

...de publicaţii, cărţi relevante, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sau pentru softul de consultare legislativă, precum şi cotizaţiile la asociaţii sunt eligibile."6.La articolul 6 alineatul (1), literele c), e) şi f) se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 8 iulie 2013 in M.Of. 409 din 08-iul-2013