Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.688 acte

Ordinul 7208/2002 privind acordarea autorizatiei de functionare Parcului stiintific si tehnologic ''Parc de soft'' Galati

...cercetare,
Şerban Constantin Valeca
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 916 din data de 16 decembrie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 decembrie 2002 in M.Of. 916 din 16-dec-2002

Norma din 2003 privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate la producerea şi utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize şi calcule destinate instalaţiilor nucleare

...la CNCAN pentru aprobare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681bis din data de 26 septembrie 2003
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 septembrie 2003 in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003

Ordonanta 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de marfuri

...tează la transportul intermodal;4.utilaje şi dispozitive de manipulare a UTI;5.logistică aferentă transportului combinat: mijloace informatice, calculatoare, soft aferent.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 423 din data de 31 august 1999
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 august 1999 in M.Of. 423 din 31-aug-1999

Decizia 618/2012 privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Societăţii Comerciale ACTIV SOFT LEARNING - S.R.L.

...a Asigurărilor,
Tudor Baltă
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 784 din data de 21 noiembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 noiembrie 2012 in M.Of. 784 din 21-noi-2012

Norma din 2006 de autorizare a şcolilor de conducători auto - Partea 1 din Normele de autorizare a funcţionarii centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

...8.2.
Aparatură video cu monitor
1
8.3.
Videocasete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina "legislaţie rutieră"
5
8.4.
Cameră video
1
8.5.
Calculator cu videoproiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare cu softuri specifice pregătirii teoretice în disciplina "legislaţie rutieră"
9.
Simulator de conducere auto omologat
10.
Altele
Observaţii: .....................................................................................................
NOTĂ:Materialele didactice prevăzute la pct. 8 sunt alternative celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 octombrie 2006 in M.Of. 887 din 31-oct-2006

Norma 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

...stabilirea concordanţelor între tipurile de obligaţii şi activele aflate în reprezentarea acestora.7.Previziuni financiare.8.Posibilităţi de dotare cu soft corespunzător pentru evidenţele care să permită întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 24 august 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 august 2001 in M.Of. 501 din 24-aug-2001

Norma din 2009 privind autorizarea şcolilor de conducători auto

...2.
Aparatură video cu monitor
1
8.3.
Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră
5
8.4.
Cameră video
1
8.5.
Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina
......legislaţie rutieră şi conducere preventivă
9.
Altele
Observaţii:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Materialele didactice prevăzute la pct. 8.1. - 8.4. sunt alternative celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 octombrie 2009 in M.Of. 684 bis din 12-oct-2009

Protocol de Colaborare din 2010 în domeniul migraţiei şi azilului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

...datelor din domeniul azilului, sprijinul urmând să se concretizeze în următoarele activităţi:a)analiza resurselor umane şi materiale disponibile (hard, soft şi infrastructură de comunicaţii);b)identificarea categoriilor de informaţii a căror gestionare automată este oportună, în conformitate cu legislaţia existentă;c)fundamentarea unei politici de securitate adecvate;d)proiectarea fluxurilor informaţionale, identificarea intrărilor şi a ieşirilor din sistem;e...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 februarie 2011 in M.Of. 107 din 10-feb-2011

Directiva 90/270/CEE/29-mai-1990 privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

...să afişeze informaţiile într-o formă şi într-un ritm care să fie adaptate operatorilor;e)trebuie aplicate principiile ergonomiei softului, în special la prelucrarea umană a datelor.Publicat în Ediţia Specială a Jurnalului Oficial cu numărul 0 din data de 1 ianuarie 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma din 2014 privind autorizarea şcolilor de conducători auto

...sau aparat video cu monitor
1
8.2.
Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră
1
8.3.
Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina
......legislaţie rutieră şi conducere preventivă
9.
Altele
Observaţii: ...............................NOTĂ: Materialele didactice prevăzute la pct. 8.1. - 8.2. sunt alternative celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 februarie 2014 in M.Of. 107 bis din 12-feb-2014