Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 244 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Norma din 2007 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali

...care au dobândit această calitate în condiţiile legii.Art. 2Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali constă în însuşirea tuturor noutăţilor şi modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă, cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 ianuarie 2008 in M.Of. 50 din 22-ian-2008

Decizia 29/2020 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

...contrară, asupra acestei probleme de drept se reţine că aceste prevederi legale sunt incidente în cauză, întrucât nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ, ele nu fac decât să reitereze sancţiunea nulităţii absolute pentru încălcarea normelor de drept imperative, cum sunt cele referitoare la......lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 169/1997 nu introduc un nou caz de nulitate absolută, nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ, ci reafirmă sancţiunea nulităţii absolute în cazul încălcării unor norme imperative, iar art. III alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 ianuarie 2021 in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Procedura din 2006 pentru monitorizarea pieţei de certificate verzi

...întocmit şi publicat de ANRE pe pagina sa de Internet şi care conţine cel puţin informaţii referitoare la:a)cadrul legislativ în domeniul promovării surselor regenerabile, cu accent pe noutăţile legislative/de reglementare care au apărut în anul de analiză;b)modul de susţinere a E-SRE în alte state europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2006 in M.Of. 1036 din 28-dec-2006

Decizia 242/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale

...analiza expunerii de motive la legea criticată, reiese că iniţiatorii acesteia nu au avut în vedere motive cu caracter de noutate în raport cu cele care au fundamentat soluţia legislativă adoptată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, acestea fiind identice. Se arată că lipsa fundamentării temeinice a......susţinerile din expunerea de motive la lege nu constituie o motivare reală sau temeinică a soluţiilor adoptate, întrucât raţiunile intervenţiei legislative nu prezintă caracter de noutate în raport cu cele avute în vedere de Guvern la momentul adoptării ordonanţei de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 iunie 2020 in M.Of. 503 din 12-iun-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia

...cuprinde:a)pregătirea înaintea intrării în serviciu;b)activităţi de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate;c)activităţi de informare a personalului cu privire la evenimentele din sistemul penitenciar;d......realizată în timpul programului de lucru.Art. 66Activităţile de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate se realizează de către şefii ierarhici care instruiesc personalul din subordine cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 septembrie 2020 in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Decizia 51/2018 [R] privind dezlegarea unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)]

...că cererile de chemare în judecată se referă la perioade diferite de timp, dar în care nu au intervenit modificări legislative sau alte elemente de noutate, este lipsit de relevanţă câtă vreme prin hotărâre judecătorească irevocabilă s-a reţinut că există un impediment la acordarea dreptului......au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 septembrie 2018 in M.Of. 832 din 28-sep-2018

Acord din 26-iun-2012 PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Republica Moldova

...oportunităţilor comerciale, monitorizează progresele realizate în combaterea cu eficacitate a obstacolelor din calea desfăşurării activităţilor operatorilor comerciali şi examinează periodic noutăţile apărute, inclusiv, dacă este necesar, în ceea ce priveşte modificările din domeniul legislativ şi al reglementării. În conformitate cu articolul 22 (Comitetul mixt) din prezentul acord, o parte poate solicita întrunirea comitetului mixt...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 20 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 292L

Decizia 4/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil''

...dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori atunci când se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.S-a apreciat că este întrunită şi condiţia noutăţii chestiunii de drept ce face obiectul sesizării. Sub acest aspect, instanţa de trimitere a precizat că este de observat că......nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 februarie 2019 in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Decizia 27/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 51-53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prisma considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale nr. 44 din 31 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 28 martie 2017, şi nr. 139 din 27 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 23 iulie 2018

...este supusă numai apelului. Plângerea este scutită de taxa judiciară de timbru."49. Raportat la data sesizării instanţei, la modificările legislative intervenite în cursul anului 2017, respectiv la considerentele Curţii Constituţionale expuse în Decizia nr. 139 din 27 martie 2018, s-a apreciat că şi această condiţie a noutăţii problemei de drept este îndeplinită.V. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept50. Apelantul-......în vigoare, iar instanţele nu i-au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial.102. Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită şi în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 iunie 2022 in M.Of. 575 din 14-iun-2022

Acord de finantare din 2013 între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013

...şi să identifice mecanismele aferente de atenuare a riscurilor. Cu toate acestea, părţile confirmă că, având în vedere în special noutatea iniţiativei JEREMIE şi a produselor care vor fi implementate, FEI nu poate atenua complet aceste riscuri, în special din cauza a) restricţiilor legale din cadrul legislativ/de reglementare (de exemplu: lipsa măsurilor efective de securitate financiară) sau a b) constrângerilor comerciale (de exemplu: anumiţi factori de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 noiembrie 2013 in M.Of. 728 din 26-noi-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte