Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 942 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;b)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c)jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;d)procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;d) procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2005 in M.Of. 653 din 22-iul-2005

Decizia 9/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001

...alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;".Art. 272 din Codul muncii, republicat, conform căruia "Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare".IV. Orientările jurisprudenţiale divergenteA. În ceea ce priveşte obiectul sesizării4. Situaţia premisă are în vedere, într-o primă ipoteză, cererile formulate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 noiembrie 2016 in M.Of. 891 din 08-noi-2016

Decizia 30/2020 [R] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată

...de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.IV. Obiectul recursului în interesul legii. Orientările jurisprudenţiale divergente4. Din examinarea practicii judiciare a curţilor de apel, Avocatul Poporului a apreciat că s-a conturat existenţa unei......practici neunitare cu privire la sintagma "cauză reală şi serioasă" din cuprinsul dispoziţiilor art. 65 din Codul muncii, fiind identificate două orientări jurisprudenţiale.5. Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că angajatorul nu trebuie să aplice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 18/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie

...arătat că pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat numeroase cauze prin care s-a solicitat recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie, perioadă în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale.Examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat că instanţele judecătoreşti sesizate cu aceste litigii au soluţionat diferit această problemă de drept, considerând......existenţa unui contract de ucenicie;- plata indemnizaţiilor/salariilor;- plata cotizaţiilor de asigurări sociale;- existenţa sau nu a unui contract de muncă.II. Examenul jurisprudenţial2. Plecând de la premisa că, în toate cazurile, a fost probată existenţa contractului de ucenicie, instanţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 octombrie 2015 in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Decizia 15/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la Decizia Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016

...de aplicare a sintagmei "dacă se constată nevinovăţia" din cuprinsul art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, include sau nu şi ipoteza clasării/achitării dispuse ca efect al dezincriminării faptei. Apreciază că prima orientare jurisprudenţială, care relevă o interpretare extensivă a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul......muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este în litera şi spiritul legii, în sensul că, în ipoteza dată, s-a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 noiembrie 2022 in M.Of. 1065 din 03-noi-2022

Decizia 24/2019 [A] privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar asupra acestei probleme de drept

...ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată. A arătat că apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii orientarea jurisprudenţială potrivit căreia personalul prevăzut de textul de lege menţionat se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite prin efectul legii, fără a fi necesară urmarea altei proceduri.Doamna procuror Antonia Constantin a solicitat admiterea......universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă."III. Orientările jurisprudenţiale divergente3. Cele două orientări jurisprudenţiale identificate în practica judiciară la nivelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 decembrie 2019 in M.Of. 1001 din 12-dec-2019

Decizia 23/2021 [A] referitoare la admiterea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a art. 38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, şi a art. 150 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...numărul de zile de concediu. (...)"III. Orientările jurisprudenţiale divergente13. Autorul sesizării a menţionat că s-au conturat două orientări jurisprudenţiale cu privire la problema de drept aflată în divergenţă.14. În cadrul primei orientări jurisprudenţiale s-a apreciat că sporurile pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, precum şi sporul pentru condiţii grele de muncă nu se includ în indemnizaţia de concediu, astfel încât au fost respinse cererile de chemare în judecată prin care funcţionarii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 ianuarie 2022 in M.Of. 62 din 20-ian-2022

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...actelor de urmărire penală
........................
d) Gradul de complexitate a cauzelor
........................
e) Rezolvarea lucrărilor în termen
........................
f) Cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a C.E.D.O.
........................
2. a) Perseverenţa
........................
b) Iniţiativa
........................
c) Autoritatea
........................
d) Puterea de muncă
........................
e) Spiritul de analiză şi sinteză
........................
3. a) Respectarea disciplinei muncii
........................
b) Atitudinea în relaţiile cu colegii
........................
c) Atitudinea în raporturile cu justiţiabilii
........................
d) Respectarea normelor Codului deontologic al magistraţilor
........................
F...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Directiva 970/10-mai-2023 de consolidare a aplicării principiului egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare între bărbaţi şi femei prin transparenţă salarială şi mecanisme de asigurare a respectării legii

...de muncă cu un agent de muncă temporară, precum şi lucrătorilor cu funcţii de conducere, care au un contract de muncă sau un raport de muncă astfel cum este definit în dreptul, convenţiile colective de muncă şi/sau practicile în vigoare în fiecare stat membru, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii de Justiţie (5). Cu condiţia îndeplinirii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 mai 2023 in Jurnalul Oficial 132L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte