Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 717 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;b)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c)jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;d)procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;d) procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2005 in M.Of. 653 din 22-iul-2005

Decizia 9/2016 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001

...alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;".Art. 272 din Codul muncii, republicat, conform căruia "Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare".IV. Orientările jurisprudenţiale divergenteA. În ceea ce priveşte obiectul sesizării4. Situaţia premisă are în vedere, într-o primă ipoteză, cererile formulate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2016 in M.Of. 891 din 08-noi-2016

Decizia 18/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie

...arătat că pe rolul instanţelor judecătoreşti s-au aflat numeroase cauze prin care s-a solicitat recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei de ucenicie, perioadă în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale.Examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat că instanţele judecătoreşti sesizate cu aceste litigii au soluţionat diferit această problemă de drept, considerând......existenţa unui contract de ucenicie;- plata indemnizaţiilor/salariilor;- plata cotizaţiilor de asigurări sociale;- existenţa sau nu a unui contract de muncă.II. Examenul jurisprudenţial2. Plecând de la premisa că, în toate cazurile, a fost probată existenţa contractului de ucenicie, instanţele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2015 in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Decizia 24/2019 [A] privind recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, arătându-se că examinarea jurisprudenţei la nivel naţional a relevat faptul că instanţele de judecată nu au un punct de vedere unitar asupra acestei probleme de drept

...ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată. A arătat că apreciază ca fiind în litera şi spiritul legii orientarea jurisprudenţială potrivit căreia personalul prevăzut de textul de lege menţionat se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite prin efectul legii, fără a fi necesară urmarea altei proceduri.Doamna procuror Antonia Constantin a solicitat admiterea......universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă."III. Orientările jurisprudenţiale divergente3. Cele două orientări jurisprudenţiale identificate în practica judiciară la nivelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2019 in M.Of. 1001 din 12-dec-2019

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...actelor de urmărire penală
........................
d) Gradul de complexitate a cauzelor
........................
e) Rezolvarea lucrărilor în termen
........................
f) Cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a C.E.D.O.
........................
2. a) Perseverenţa
........................
b) Iniţiativa
........................
c) Autoritatea
........................
d) Puterea de muncă
........................
e) Spiritul de analiză şi sinteză
........................
3. a) Respectarea disciplinei muncii
........................
b) Atitudinea în relaţiile cu colegii
........................
c) Atitudinea în raporturile cu justiţiabilii
........................
d) Respectarea normelor Codului deontologic al magistraţilor
........................
F...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 37/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere â contractului individual de muncă în formă scrisă

...protecţia drepturilor pretinse prin acţiune, mai ales prin raportare la limitele decurgând din dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii;- problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că, asupra acestei probleme, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......creat deja convingerea unei instanţe care a pronunţat o primă hotărâre judecătorească), a posibilităţii de constatare a raporturilor juridice de muncă şi a consecinţelor legale ce decurg din desfăşurarea acestor raporturi, pe calea unei acţiuni în constatare.VIII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 2017 in M.Of. 114 din 10-feb-2017

Decizia 10/2018 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept referitoare la stabilirea naturii litigiilor având ca obiect drepturi băneşti (gradaţia corespunzătoare vechimii în serviciu sau norma de hrană) solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi judeţean şi pompierii din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, categorii de personal cu grad militar care nu au încheiate contracte individuale de muncă conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui raport atipic de muncă, conform art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...Constantin, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a arătat că la nivel jurisprudenţial s-au conturat două opinii asupra problemei de drept ce face obiectul prezentului recurs în interesul legii. Astfel, într-o opinie, s-a apreciat că aceste litigii nu reprezintă conflicte de muncă privitoare la executarea unui contract individual de muncă, ci sunt litigii de contencios administrativ, iar într-o altă opinie s-......publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Public a apreciat ca fiind în litera şi spiritul legii prima orientare jurisprudenţială, având în vedere că aceste categorii profesionale de militari nu au contracte individuale de muncă, ci îşi desfăşoară activitatea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2018 in M.Of. 536 din 28-iun-2018

Decizia 13/2015 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiţii speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, însă aceasta nu a vizat meseria/funcţia exercitată de reclamant

...vizat meseria exercitată de reclamant, depinde soluţionarea pe fond a cauzei, întrucât reclamantul solicită să îi fie recunoscută pe cale jurisprudenţială prestarea muncii în condiţii speciale în perioada 1 aprilie 2001 -11 februarie 2013, la nivelul angajatorului Societăţii Comerciale MECHEL - S.A. CÂMPIA......meseria/funcţia deţinută de reclamant, ci doar alte meserii, despre care reclamantul susţine că se desfăşurau în acelaşi loc de muncă.2. Problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 iulie 2015 in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Decizia 17/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată

...locuri special amenajate din cadrul unităţii, chiar dacă acesta nu prestează efectiv activitate.Dispoziţiile art. 142 alin. (2) din Codul muncii trebuie interpretate în sensul că sporul pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală se acordă doar în situaţia în care salariatul prestează în mod efectiv munca.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie43. Jurisprudenţa Curţii de Apel Craiova - instanţa de trimitere a comunicat că la nivelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2018 in M.Of. 306 din 05-apr-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte