Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1660 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.567 acte

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010) - Republicare

...atunci când este cazul;f)documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;g)extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 august 2012 in M.Of. 545 din 03-aug-2012

Decizia 1/2017 [R] pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: 1. dacă prevederile art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor şi art. 6 lit. b din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor se circumscriu obligaţiei legale a băncii în faza precontractuală de informare privind riscul ratei de schimb valutar; 2. dacă dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacră principiul nominalismului monetar, sunt aplicabile într-o cauză în care se susţine că, deşi creditul a fost contractat în CHF, reclamanta nu a avut posibilitatea de a retrage creditul contractat în moneda acordată, deoarece moneda nu exista la momentul tragerii creditului decât scriptic; 3. dacă dispoziţiile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori impun obligativitatea pentru o instituţie bancară de a insera într-un contract de credit în valută a unei clauze clare şi inteligibile privind riscul valutar

...august 1992 privind protecţia consumatorilor şi art. 6 lit. b din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor se circumscriu obligaţiei legale a băncii în faza precontractuală de informare privind riscul ratei de schimb valutar; 2. dacă dispoziţiile art. 1578 din Codul civil de la 1864, ce consacră principiul......august 1992 privind protecţia consumatorilor şi art. 6 lit. b) din Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, se circumscriu obligaţiei legale a băncii în faza precontractuală de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2017 in M.Of. 247 din 10-apr-2017

Ordinul 46/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridice

...din 17 mai 2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridiceVăzând Referatul de aprobare nr. 20.154 din 17 mai 2010, întocmit de către direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii......Alimentelor emite prezentul ordin.Art. IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 mai 2010 in M.Of. 333 din 19-mai-2010

Ordinul 5/2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridice

...ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2010 privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele şi serviciile supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care sunt puse la dispoziţia acestora de către persoanele fizice şi juridiceVăzând Referatul de aprobare nr. 20.154 din 4 februarie 2010 întocmit de către direcţiile tehnice din cadrul Autorităţii Naţionale......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 februarie 2010 in M.Of. 87 din 09-feb-2010

Conventie din 1973 referitoare la statutul juridic si facilitatile Centrului international de informare stiintifica si tehnica

...CONVENTIE din 26 iunie 1973 referitoare la statutul juridic si facilitatile Centrului international de informare stiintifica si tehnicaGuvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, si Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 noiembrie 1978 in B.Of. 104 din 16-nov-1978

Decizia 2003/840/CE/17-nov-2003 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei nr. 180 privind informarea şi cooperarea juridică în materie de ''servicii ale societăţii informaţionale''

...2003/840/CE din 17 noiembrie 2003 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei nr. 180 privind informarea şi cooperarea juridică în materie de "servicii ale societăţii informaţionale"CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în......CE.(6)Este cazul să fie aprobată Convenţia,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:-****-Art. 1Convenţia nr. 180 a Consiliului Europei privind informarea si cooperarea juridică în materie de servicii ale societăţii informaţionale se aprobă în numele Comunităţii.Textul Convenţiei este anexat la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...INFORMAŢIE: ACHIZIŢIE, ARHIVARE, PRODUCERE ŞI DIFUZARE
Articolul
Postul
Rubrică
Credite 2013
Credite 2012
Execuţie 2011
2 5 6
Cheltuieli de informare şi de participare la manifestări publice
Credite nediferenţiate
173 500
187 000
176 285,49
2 5 7
Informatică juridică
Credite nediferenţiate
p.m.
p.m.
0,-
CAPITOLUL 2 5 - TOTAL
696 500
710 000
662 954,53
CAPITOLUL 2
......ComentariiAcest credit este destinat să acopere achiziţia şi publicarea lucrărilor de interes general privind dreptul Uniunii, celelalte cheltuieli de informare şi costurile fotografiilor, precum şi participarea la cheltuielile legate de vizitele făcute la instituţie.Cuantumul veniturilor alocate conform articolului 21...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Conventia 180/04-oct-2001 Convenţia nr. 180 din 4 octombrie 2001 privind informarea şi cooperarea juridică în materie de servicii ale societăţii informaţionale (versiune în limba engleză)

...Convenţia nr. 180 din 4 octombrie 2001 privind informarea şi cooperarea juridică în materie de servicii ale societăţii informaţionale (CONVENTION ON INFORMATION AND LEGAL COOPERATION CONCERNING "INFORMATION SOCIETY SERVICES")Moscow, 4.X......
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...a reţelei Saharov şi misiunile membrilor reţelei) şi pentru activităţi de promovare a drepturilor omului.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg şi la Strasbourg, iar creditele acoperă integral sau parţial cheltuielile suportate de participanţi, în special cele de călătorie, deplasare, cazare şi de diurnă.Temei juridicDecizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înfiinţare a Direcţiei de sprijinire a democraţiei în cadrul DG EXPO.3 2......Uniunii Europene, în special articolele 9 şi 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană.Temei juridicConferinţa Preşedinţilor Adunărilor Parlamentare Europene (iunie 1977) şi Conferinţele Parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).3 2 5
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Hotarirea 1077/1990 privind organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare

...este organ de stat de specialitate, care prin activitatea desfasurata contribuie la formularea si implementarea unei politici nationale in domeniul informarii si documentarii.ART. 3Institutul National de Informare si Documentare are personalitate juridica si regim de autofinantare.ART. 4Institutul National de Informare si Documentare are, in principal, urmatoarele atributii :a)participa la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 mai 1992 in M.Of. 109 din 27-mai-1992
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte