Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 174 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Ordinul 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

...jandarmeriei, indicând unitate de elită;b)lancea - voinţa, dar aminteşte şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;c)acele de ceasornic - executarea de planuri militare;d)grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;e)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;f)coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 iunie 2008 in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Decizia 2349/21-nov-2022 privind autorizarea începerii negocierilor, în numele Uniunii Europene, în vederea unei convenţii a Consiliului Europei privind inteligenţa artificială, drepturile omului, democraţia şi statul de drept

...din 21 noiembrie 2022 privind autorizarea începerii negocierilor, în numele Uniunii Europene, în vederea unei convenţii a Consiliului Europei privind inteligenţa artificială, drepturile omului, democraţia şi statul de dreptCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114 coroborat cu articolul 218 alineatele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 2 decembrie 2022 in Jurnalul Oficial 311L

Decizia 18/11-oct-2023 de stabilire a normelor interne referitoare la restricţionarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcţionării întreprinderii comune ''Reţele şi servicii inteligente'' [2023/2511]

...DECIZIE nr. 18 din 11 octombrie 2023 A CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ÎNTREPRINDERII COMUNE REŢELE ŞI SERVICII INTELIGENTE de stabilire a normelor interne referitoare la restricţionarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcţionării întreprinderii comune "Reţele şi servicii inteligente" [2023/2511]CONSILIUL DE CONDUCERE,având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1725...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 14 noiembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 14-nov-2023

Directiva 2009/73/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE

...energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a preţului sau prin introducerea de sisteme de contorizare şi de reţele inteligente, atunci când este cazul.(9)Statele membre asigură crearea unor puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. Astfel...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 august 2009 in Jurnalul Oficial 211L

Directiva 2009/72/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE

...energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a preţului sau prin introducerea de sisteme de măsurare şi de reţele inteligente, atunci când este cazul.(12)Statele membre asigură crearea unor puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. Astfel de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 august 2009 in Jurnalul Oficial 211L

Regulament-Cadru din 2021 al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

...tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta serviciul;j)mijloace de transport şi vidanjare - în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (4) lit......Îndatoririle personalului de operareArt. 15(1)Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre.(2)Subordonarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 ianuarie 2021 in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică

...pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;b)sistemele de contorizare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private;c)la cererea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 august 2014 in M.Of. 574 din 01-aug-2014

Regulamentul 450/29-mai-2009 privind materialele şi obiectele active şi inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare

...o listă de substanţe autorizate este prevăzută de o măsură specifică.(3)Unele reguli aplicabile materialelor şi obiectelor active şi inteligente sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Printre acestea se numără dispoziţii privind substanţele active eliberate care trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile comunitare şi de drept intern aplicabile produselor alimentare şi cu regulile în materie de etichetare. Ar trebui să se prevadă reguli specifice în cadrul......recipientul respectiv şi materialul ambalajului în care substanţa este încorporată ar trebui să facă obiectul dispoziţiilor specifice comunitare sau de drept intern aplicabile materialelor şi obiectelor respective.(6)Materialele şi obiectele active şi inteligente pot fi compuse dintr-unul sau mai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 mai 2009 in Jurnalul Oficial 135L

Recomandarea 2012/148/UE/09-mar-2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă

...adecvate pentru a asigura o abordare coerentă.(5)Una dintre principalele sarcini şi condiţii prealabile pentru utilizarea sistemelor de măsurare inteligente este de a găsi soluţii tehnice şi juridice adecvate care să garanteze protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental înscris la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Statele membre şi părţile interesate ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 13 martie 2012 in Jurnalul Oficial 73L

Directiva 2012/27/UE/25-oct-2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

...facturarea consumului lor individual de energie şi având în vedere posibilităţile asociate cu procesul de implementare a sistemelor de contorizare inteligentă şi de introducere a contoarelor inteligente în statele membre, este important să se îmbunătăţească claritatea cerinţelor dreptului Uniunii din acest domeniu. Aceasta ar trebui să contribuie la reducerea costurilor de implementare a sistemelor de contorizare inteligentă prevăzute...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 14 noiembrie 2012 in Jurnalul Oficial 315L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte