Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1895 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 751.062 acte

Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

...de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.
Sistemul de codificare al clasificării CAEN
Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
- un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);
- un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);
- un al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2007 in M.Of. 293 din 03-mai-2007

Legea 62/2011 a dialogului social

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN.Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 mai 2011 in M.Of. 322 din 10-mai-2011

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Ordonanta urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

...sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit;b)Codul CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare;c)dreptul de stabilire - prerogativa unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 aprilie 2008 in M.Of. 328 din 25-apr-2008

Hotarirea 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...detaliere, insa trunchiul diviziunilor este neschimbat, pastrandu-se codificarea identica pentru a se asigura o cat mai larga identitate de coduri de la nivel de diviziune in jos.(2)DELIMITARI SECTORIALE ALE CLASIFICARII ACTIVITATILORCAEN permite clasificarea tuturor activitatilor in categorii, dar impune o serie de limitari si conventii care tin de natura bunurilor si......doar trei puncte de abordare:- in primul rand, aceasta clasificare raspunde obiectivelor economico-sociale asa cum sunt detaliate ele in CAEN, cu determinarea activitatii principale, pornind de la informatiile furnizate de unitati, care face posibila gruparea unor indicatori dupa criterii omogene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 noiembrie 1997 in M.Of. 301 din 05-nov-1997

Hotarirea 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

...din ......... , în perioada ......... am verificat situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....... , având codul unic de înregistrare nr. ..... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiţii speciale,|________________________|sediul în localitatea ........... , str. ......... nr. ....... , judeţul/sectorul......împuternicitului unităţii - responsabilul cu securitatea radiologică, domnul/doamna ............... , constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ...... , având codul unic de înregistrare nr. ...... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 septembrie 2003 in M.Of. 645 din 10-sep-2003

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul de
......entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |_______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Hotarirea 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

...finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1:LISTA sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT
1
01
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2
02
Silvicultură şi exploatare forestieră
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 decembrie 2008 in M.Of. 897 din 30-dec-2008

Instructiunile 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...se consideră că raportul nu a fost depus.(3)Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 august 2006 in M.Of. 693 din 14-aug-2006

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

..._|_|
101
|_| Declaraţie rectificativăSe completează cu X în cazul declaraţiilor rectificativeA.Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală: |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|
Denumire
Judeţ ........... Localitate ........... Stradă ........... Număr ........... Bloc ........... Scară ......
Ap. ....... Cod poştal ........... Sector .......... Telefon ........... Fax ........... E-mail ...........
B...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2012 in M.Of. 887 din 27-dec-2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte