Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 109 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.065 acte

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 74 din prezentul acord, asupra unui calendar conform căruia iniţiază şi desfăşoară procedura menţionată la prezentul alineat.(4)Atunci când se ajunge la o apropiere legislativă ca rezultat al monitorizării menţionate la articolul 64 alineatul (3) din prezentul acord, acest lucru se consideră a fi o......de proceduri de reexaminare este făcută publică astfel încât să fie informaţi toţi agenţii economici interesaţi.Art. 152:Planificarea apropierii legislative(1)Înainte de începerea apropierii legislative, Ucraina prezintă Comitetului pentru comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Ordinul 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005

...cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:1.Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate2.Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei *3.Campanie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2005 in M.Of. 61 bis din 18-ian-2005

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...componente prioritare iar săgeţile indica acţiunile coordonatoare majore care se vor desfăşura intre acestea.Acest grafic, tine seama şi de calendarul electoral din anul 2004. In acest sens, pentru perioada de pana la alegerile generale prevăzute în luna noiembrie, sunt prevăzute acţiuni care se concentrează în special pe crearea cadrului instituţional şi legislativ, realizarea de analize care sa fundamenteze deciziile politice care vor fi luate la începutul anului viitor.Comitetul tehnic inter-ministerial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Ordonanta urgenta 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului ''Economia bazată pe cunoaştere'', semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

...împrumut pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar încălcându-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,ţinând seama de faptul că timpul rămas până la vacanţa parlamentară este foarte scurt şi nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere".în temeiul art. 115...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 decembrie 2005 in M.Of. 1166 din 22-dec-2005

Ordonanta urgenta 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

...măsurile prioritare elaborate cu Comisia Europeană, DG Regio, privind creşterea gradului de absorbţie şi implementare a POS-T, precum şi calendarul asumat de Autoritatea de management POS-T privind deschiderea finanţărilor pentru infrastructura de transport aerian,luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ naţional necesar conformării faţă de cerinţele Uniunii Europene până la sfârşitul lunii iunie 2011,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iunie 2011 in M.Of. 460 din 30-iun-2011

Ordinul 172/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

...diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:(1)Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate***(2)Campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) pentru Ziua Mondială a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 214 bis din 11-mar-2004

Ordinul 113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

...diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:(1)Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate***(2)Campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) pentru Ziua Mondială a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 214 bis din 11-mar-2004

Legea 84/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...reglementare. BNR şi Ministerul Finanţelor Publice îşi asumă în continuare angajamentul de a adopta până la sfârşitul perioadei programului cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor de raportare financiară internaţionale (IFRS), în vederea aplicării IFRS de la începutul anului 2012. BNR a transmis băncilor notificările privind modificările, împreună cu un calendar, în data de 30 iunie.22.Ne exprimăm angajamentul de a modifica iniţiativele......legislative recente care au afectat negativ independenţa băncii centrale şi a autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar. Pachetul de măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 iunie 2011 in M.Of. 417 din 15-iun-2011

Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...care va fi susţinut în Consiliu.(3)În situaţii speciale, temeinic motivate, Guvernul poate cere urgentarea prezentării hotărârii asupra actelor legislative, în discuţie la nivelul Consiliului, urgenţa fiind motivată de respectarea calendarului european.(4)În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu sunt respectate, Guvernul va decide în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 21 decembrie 2013 in M.Of. 820 din 21-dec-2013

Decizia 2608/09-nov-2023 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere în configuraţia de Comerţ şi în cadrul Consiliului de asociere, instituite prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapelor 1 şi 2 prevăzute în anexa XXI-A la Acordul de asociere şi accesul pe piaţă legat de aceasta

...celeilalte părţi (JO L 181, 12.7.2017, p. 1).(2)În temeiul articolului 153 alineatul (2) din acord, apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii în domeniul achiziţiilor publice se realizează conform etapelor consecutive stabilite în calendarul din anexa XXI-A la acord. Punerea în aplicare a fiecărei etape urmează să fie evaluată de Comitetul de asociere......domeniul achiziţiilor publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achiziţiilor publice. O astfel de apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendarul indicativ pentru reforma instituţională...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 20 noiembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 20-nov-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte