Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 99 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 710.886 acte

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

...exportatoare, la cererea părţii importatoare, părţile convin, în cadrul Subcomitetului SPS menţionat la articolul 74 din prezentul acord, asupra unui calendar conform căruia iniţiază şi desfăşoară procedura menţionată la prezentul alineat.(4)Atunci când se ajunge la o apropiere legislativă ca rezultat al monitorizării menţionate la articolul 64 alineatul (3) din prezentul acord, acest lucru se consideră a fi o......de proceduri de reexaminare este făcută publică astfel încât să fie informaţi toţi agenţii economici interesaţi.Art. 152:Planificarea apropierii legislative(1)Înainte de începerea apropierii legislative, Ucraina prezintă Comitetului pentru comerţ o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Ordinul 172/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

...diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:(1)Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate***(2)Campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) pentru Ziua Mondială a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 214 bis din 11-mar-2004

Ordinul 113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

...diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:(1)Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate***(2)Campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) pentru Ziua Mondială a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 martie 2004 in M.Of. 214 bis din 11-mar-2004

Ordinul 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat în anul 2005

...cu problemele de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Calendarul Sănătăţii) precum şi de alte activităţi specifice de promovare a sănătăţii, după cum urmează:1.Armonizare legislativă în domeniul promovării sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate2.Campanie IEC pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei *3.Campanie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2005 in M.Of. 61 bis din 18-ian-2005

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...componente prioritare iar săgeţile indica acţiunile coordonatoare majore care se vor desfăşura intre acestea.Acest grafic, tine seama şi de calendarul electoral din anul 2004. In acest sens, pentru perioada de pana la alegerile generale prevăzute în luna noiembrie, sunt prevăzute acţiuni care se concentrează în special pe crearea cadrului instituţional şi legislativ, realizarea de analize care sa fundamenteze deciziile politice care vor fi luate la începutul anului viitor.Comitetul tehnic inter-ministerial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Ordonanta urgenta 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului ''Economia bazată pe cunoaştere'', semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

...împrumut pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar încălcându-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,ţinând seama de faptul că timpul rămas până la vacanţa parlamentară este foarte scurt şi nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere".în temeiul art. 115...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 decembrie 2005 in M.Of. 1166 din 22-dec-2005

Ordonanta urgenta 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

...măsurile prioritare elaborate cu Comisia Europeană, DG Regio, privind creşterea gradului de absorbţie şi implementare a POS-T, precum şi calendarul asumat de Autoritatea de management POS-T privind deschiderea finanţărilor pentru infrastructura de transport aerian,luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ naţional necesar conformării faţă de cerinţele Uniunii Europene până la sfârşitul lunii iunie 2011,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iunie 2011 in M.Of. 460 din 30-iun-2011

Legea 84/2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...reglementare. BNR şi Ministerul Finanţelor Publice îşi asumă în continuare angajamentul de a adopta până la sfârşitul perioadei programului cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor de raportare financiară internaţionale (IFRS), în vederea aplicării IFRS de la începutul anului 2012. BNR a transmis băncilor notificările privind modificările, împreună cu un calendar, în data de 30 iunie.22.Ne exprimăm angajamentul de a modifica iniţiativele......legislative recente care au afectat negativ independenţa băncii centrale şi a autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar. Pachetul de măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 iunie 2011 in M.Of. 417 din 15-iun-2011

Ordonanta urgenta 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acestor atribuţii în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative şi logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit şi în urma consolidării capacităţii acestei instituţii de asimilare rapidă a procedurilor şi mecanismelor de pregătire şi planificare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 decembrie 2012 in M.Of. 837 din 12-dec-2012

Strategie din 2009 privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

...de:- monitorizarea şi asigurarea punerii în practică a politicilor culturale şi audiovizuale asumate de România şi eventuala iniţiere de propuneri legislative în acest sens.ANCOM este responsabilă de:- elaborarea şi prezentarea, până la data de 15 octombrie 2009, către Grupul interdepartamental, a Planului de frecvenţe radio prevăzut la pct. 3.11;- stabilirea calendarului de încetare a emisiilor analogice terestre;- acordarea licenţelor de emisie digitale pentru difuzarea programelor în sistem digital terestru pentru operatorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 octombrie 2009 in M.Of. 721 din 26-oct-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte