Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 160 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.470 acte

Legea 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 octombrie 2003 in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...a utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;o)formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;p)analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;q)organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;r)asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria soft-......pentru arhivare şi predarea lor la departamentul cu atribuţii în păstrarea arhivei ministerului.SUBSECŢIUNEA 1:Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridicArt. 157Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:1.strategie şi modificări legislative:a)elaborează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Ordonanta urgenta 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...L 159 din 30 iunie 2000.Art. 2Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:a)drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România, care derulează operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv software, tehnologie şi asistenţă tehnică, denumite în continuare produse cu dublă utilizare;b)componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1045 din 29-dec-2006

Regulamentul 428/05-mai-2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare)

...spre o destinaţie din afara Comunităţii Europene; acest lucru include punerea la dispoziţie într-o formă electronică a acestor produse software şi tehnologii pentru persoanele fizice şi juridice şi pentru parteneriate din afara Comunităţii. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 mai 2009 in Jurnalul Oficial 134L

Ordonanta urgenta 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale ''Imbunatatiri Funciare'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

...componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;10.realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de bază şi aplicativă pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;11.furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;12.organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi la expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 martie 2000 in M.Of. 136 din 30-mar-2000

Rectificare din 2023 în anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 815/2022 pentru aprobarea Normelor de monitorizare a conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile cu cerinţele privind accesibilitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1257 din 28 decembrie 2022

...instrucţiuni
75
Criteriul de succes 3.3.3 Sugestie de eroare
76
Criteriul de succes 3.3.4 Prevenirea erorilor (juridice, financiare, de date)
77
Tabel 11.11 EN 301 549 V3.2.1: Criteriul de succes al software-ului: prevenirea erorilor (juridice, financiare, date)
78
4. Robusteţea
79
Ghid 4.1 Compatibil
80
Criteriul de succes 4.1.1
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 ianuarie 2023 in M.Of. 37 din 12-ian-2023

Hotarirea 1524/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521; 6522; 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea......şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 ianuarie 2003 in M.Of. 6 din 09-ian-2003

Regulamentul 58/20-dec-1996 privind statisticile structurale de întreprindere

...brute în concesiuni, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi drepturi similare
1543 0
Cheltuieli de comercializare
15 442
Investiţii în software produs de unitate
15 61 0
Achiziţii de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
15 620
Vânzări de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
În conformitate cu procedura definită la articolul 13 din prezentul regulament, Comisia instituie o serie de studii pilot pentru aceste...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...al utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;o)formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;p)analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;q)organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;r)asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria softului......şi implementarea proiectelor:a)elaborează/participă la elaborarea planurilor de management de proiect;b)întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software noi;c)realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;d)analizează şi corelează propunerile instanţelor de îmbunătăţire a programelor software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Acord din 30-dec-2020 comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte

...cauză.Art. 207:Transferul codului sursă sau accesul la acesta(1)Niciuna dintre părţi nu prevede transferul codului sursă al software-ului deţinut de o persoană fizică sau juridică a celeilalte părţi şi nici accesul la acesta.(2)Pentru mai multă certitudine:a)excepţiile generale, excepţiile privind securitatea şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 149L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte