Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 126 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.503 acte

Legea 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)persoană - orice persoană fizică sau juridică română ori rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice;b)produse şi tehnologii cu dublă utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă şi militară), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 octombrie 2003 in M.Of. 698 din 06-oct-2003

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...a utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;o)formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;p)analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;q)organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;r)asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria soft-......pentru arhivare şi predarea lor la departamentul cu atribuţii în păstrarea arhivei ministerului.SUBSECŢIUNEA 1:Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridicArt. 157Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:1.strategie şi modificări legislative:a)elaborează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2010 in M.Of. 455 din 05-iul-2010

Hotarirea 1524/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice ''Termoelectrica'' - S.A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521; 6522; 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;21.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;22.participarea......şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);18.elaborarea de produse software (cod 7240);19.cooperare economică internaţională (cod 6521, 6522, 6523);20.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2003 in M.Of. 6 din 09-ian-2003

Ordonanta urgenta 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

...L 159 din 30 iunie 2000.Art. 2Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează:a)drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice române ori rezidente în România, care derulează operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv software, tehnologie şi asistenţă tehnică, denumite în continuare produse cu dublă utilizare;b)componentele sistemului naţional de control al operaţiunilor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1045 din 29-dec-2006

Regulamentul 428/05-mai-2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare (reformare)

...spre o destinaţie din afara Comunităţii Europene; acest lucru include punerea la dispoziţie într-o formă electronică a acestor produse software şi tehnologii pentru persoanele fizice şi juridice şi pentru parteneriate din afara Comunităţii. De asemenea, exportul se aplică transmiterii orale de tehnologie atunci când aceasta este descrisă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 mai 2009 in Jurnalul Oficial 134L

Ordonanta urgenta 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale ''Imbunatatiri Funciare'' - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare

...componentă a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;10.realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de bază şi aplicativă pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;11.furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;12.organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi la expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 2000 in M.Of. 136 din 30-mar-2000

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

...al utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;o)formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;p)analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;q)organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;r)asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria softului......şi implementarea proiectelor:a)elaborează/participă la elaborarea planurilor de management de proiect;b)întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software noi;c)realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;d)analizează şi corelează propunerile instanţelor de îmbunătăţire a programelor software...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2011 in M.Of. 116 din 16-feb-2011

Regulamentul 58/20-dec-1996 privind statisticile structurale de întreprindere

...brute în concesiuni, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi drepturi similare
1543 0
Cheltuieli de comercializare
15 442
Investiţii în software produs de unitate
15 61 0
Achiziţii de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
15 620
Vânzări de acţiuni şi participaţii
Numai persoane juridice
În conformitate cu procedura definită la articolul 13 din prezentul regulament, Comisia instituie o serie de studii pilot pentru aceste...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2006 in M.Of. 626 din 20-iul-2006

Hotarirea 1828/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de export pe perioada 2005-2009

...şi cu instituţiile responsabile pentru extinderea iniţiativei legale "200 Euro" la înglobarea a încă 200 de euro pentru achiziţionarea de software
- Asociaţii în industria IT(ANIS, ARIES, ANISP, etc)
- sectorul public: Comisia IT din Camera deputaţilor, MCTI, MFIN, MEC, Parlamentul Român
- Perioada de asociere, resurse financiare, reţea, know-how
- Consultanţi juridici care colaborează cu asociaţiile şi companiile membre
- 2006
- Ajungerea la o înţelegere privind înglobarea a încă 200 de euro pentru
......achiziţionarea de software în programul "200 Euro"
- Lege aprobată
Iniţiativa 2
Iniţierea discuţiilor cu instituţiile responsabile de a adopta o iniţiativă legală prin
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2006 in M.Of. 65 bis din 24-ian-2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte