Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 13 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 734.447 acte

Norma din 2004 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

...practică aceste asigurări, implementarea şi întreţinerea unei baze unice de date la nivel naţional, în conformitate cu art. II din Legea nr. 172/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi, totodată, susţinerea cofinanţării programului PHARE pentru achiziţia sistemelor de soft şi hard necesare şi realizarea compatibilităţii cu baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru protejarea corespunzătoare a intereselor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 decembrie 2004 in M.Of. 1214 din 17-dec-2004

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

...stocurilor de materiale şi a imobilizărilor, prin utilizarea programului informatic de gestiune comercială;g)ţine evidenţa contabilă a angajamentelor, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;h)editează lunar, trimestrial şi anual, cu ajutorul softului de contabilitate, Registrul-jurnal, fişele de cont, balanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 ianuarie 2011 in M.Of. 35 din 14-ian-2011

Regulamentul 72/17-ian-2019 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză

...de acord că este ilegal pentru consumatori să mărească viteza de întrerupere a alimentării motorului auxiliar pentru pedalarea asistată prin modificări aduse softului. Cu toate acestea, el a reamintit că afirmaţia sa nu este legată de o astfel de posibilitate, ci de modificările aduse de operatorii economici (importatori, comercianţi) înainte de introducerea bicicletelor electrice pe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 18 ianuarie 2019 in Jurnalul Oficial 16

Regulament din 2014 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

...telefonică;b)înfiinţează, întreţine şi repară liniile telefonice, aparatele terminale de telefonie fixă, aparatele de telefonie mobilă, faxurile potrivit competenţei legale;c)întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit competenţei legale;d)operează modificările din centralele digitale;e)operează în softul de taxare calcul cost convorbiri;f)tipăreşte lunar costurile abonaţilor interni şi prezintă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 2 aprilie 2014 in M.Of. 235 din 02-apr-2014

Regulament din 2013 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

...stocurilor de materiale şi a imobilizărilor, prin utilizarea programului informatic de gestiune comercială;g)ţine evidenţa contabilă a angajamentelor, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;h)editează lunar, trimestrial şi anual, cu ajutorul softului de contabilitate, registrul-jurnal, fişele de cont, balanţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 martie 2013 in M.Of. 158 din 25-mar-2013

Regulament din 2012 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

...telefonică;b)înfiinţează, întreţine şi repară liniile telefonice, aparatele terminale de telefonie fixă, aparatele de telefonie mobilă, faxuri, potrivit competenţei legale;c)întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit competenţei legale;d)operează modificările din centralele digitale;e)operează în softul de taxare calculul costului convorbirilor;f)întocmeşte lunar documentaţia privind costurile abonaţilor interni...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 decembrie 2012 in M.Of. 807 din 03-dec-2012

Regulamentul 73/17-ian-2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză

...cu faptul că este ilegală creşterea de către consumatori a turaţiei de întrerupere a motorului auxiliar pentru pedalare asistată prin modificarea softului. Cu toate acestea, reclamantul a reamintit că afirmaţia sa nu era legată de o astfel de posibilitate, ci de modificările aduse de operatorii economici (importatori, comercianţi) înainte de vânzarea bicicletelor electrice pe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 18 ianuarie 2019 in Jurnalul Oficial 16

Norma din 2003 privind cerinţele generale pentru sistemele de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

...referitoare la acestea; serviciile includ si activităţile de manipulare, transport, depozitare, curăţire, conservare, intretinere, reparare, testare, inspecţie, producerea si utilizarea softurilor.CAPITOLUL III:DEFINIŢIIArt. 3(1)În prezentele norme se aplica următoarele definiţii:a)definiţiile din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea in siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările si completările ulterioare;b)definiţiile din anexa 1.c)definiţiile din standardul EN ISO 9001, ediţia 2000, "Sistemul de management...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 septembrie 2003 in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003

Norma din 2003 privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea si dezafectarea instalaţiilor nucleare

...referitoare la acestea. Serviciile includ si activităţile de manipulare, transport, depozitare, curăţire, conservare, intretinere, reparare, testare, inspecţie, producere si utilizare softurilor.CAPITOLUL III:DEFINIŢIIArt. 3Definiţiile din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea in siguranţa a activităţilor nucleare, cu modificările si completările ulterioare si din normele privind definiţiile termenilor utilizaţi in normele privind sistemele de management al calităţii aplicabile domeniului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 septembrie 2003 in M.Of. 681 bis din 26-sep-2003

Regulament din 2017 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

...telefonică;b)înfiinţează, întreţine şi repară liniile telefonice, aparatele terminale de telefonie fixă, aparatele de telefonie mobilă, faxurile potrivit competenţei legale;c)întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit competenţei legale;d)operează modificările din centralele digitale;e)operează în softul de taxare calcul cost convorbiri;f)tipăreşte lunar costurile abonaţilor interni şi prezintă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 octombrie 2017 in M.Of. 806 bis din 12-oct-2017