Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1414 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.(2)Scopul asistenţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2006 in M.Of. 372 din 28-apr-2006

Decizia 2010/767/UE/09-dec-2010 de modificare a Deciziei C(2007) 2286 privind adoptarea normelor CEC referitoare la depunerea de propuneri şi la procedurile conexe de evaluare, selecţie şi atribuire aplicabile acţiunilor indirecte care fac parte din programul specific „Idei'' al celui de-al şaptelea program-cadru (2007-2013)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 11 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial 327L

Decizia 2240/25-nov-2015 de instituire a unui program privind soluţiile de interoperabilitate şi cadrele comune pentru administraţiile publice europene, întreprinderi şi cetăţeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 4 decembrie 2015 in Jurnalul Oficial 318L

Hotarirea 32/2002 privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2002 si 2003 al Programului de guvernare

...de impozite, precum şi îmbunătăţirea accesului contribuabililor persoane fizice şi juridice la legislaţia fiscală şi asigurarea în timp a stabilităţii legislative.
Trimestrul IV 2003
Preluată din Planul de acţiune al Programului de Guvernare 2001-2004.
2.4. Perfecţionarea cadrului legal privind impozitul pe profit în ceea ce priveşte modul de aplicare
......6.1. Ajustarea politicilor de tarifare a electricităţii şi energiei termice.
Decembrie 2002
Reprogramată din 2001.
6.2. Revizuirea cadrului legislativ privind electricitatea şi energia termică:
- promovarea Legii energiei electrice şi termice;
Martie 2002
Preluată din Planul de acţiune al Programului
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 ianuarie 2002 in M.Of. 61 bis din 29-ian-2002

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...regiuni şi ramuri industriale.Art. 47:(ex-articolul 41 TCE)Statele membre încurajează schimburile de lucrători tineri în cadrul unui program comun.Art. 48:(ex-articolul 42 TCE)1.Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, în domeniul securităţii sociale, măsurile necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor, în special prin instituirea unui sistem......este pe deplin informat.Art. 182:(ex-articolul 166 TCE)(1)Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă un program-cadru multianual, în care sunt prevăzute toate acţiunile Uniunii.Programul-...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 83C

Hotarirea 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

...pentru atragerea tineretului din mediul rural şi implicarea în activităţile agricole şi neagricole.12.2Dezvoltarea cadrului instituţional pentru aplicarea programelor structurale de preaderare:• crearea şi dezvoltarea structurii instituţionale pentru derularea Programului SPP; Perioada (septembrie 2001-2004)• crearea şi dezvoltarea structurilor instituţionale pentru derularea Programului SAPARD. Perioada (martie 2001-2004)13.Armonizarea legislativă şi instituţională cu Uniunea Europeană în domeniul agricol şi silvic13.1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 mai 2001 in M.Of. 267 din 23-mai-2001

Hotarirea 6/1998 pentru acordarea increderii Guvernului

...localităţilor, condiţie de asigurare a unei vieţi normale şi de desfăşurare în bune condiţiuni a activităţii socioeconomice, prin aplicarea unor programe cofinanţate;- promovarea cadrului legislativ şi instituţional, instituţie care să asigure accesul cetăţenilor la o locuinţă corespunzătoare;- program de acţiuni pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, inclusiv asigurarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 aprilie 1998 in M.Of. 152 din 16-apr-1998

Regulamentul 555/27-iun-2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 30 iunie 2008 in Jurnalul Oficial 170L

Decizia 2008/908/CE/28-nov-2008 de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programul anual de monitorizare a ESB

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 5 decembrie 2008 in Jurnalul Oficial 327

Decizia 2009/719/CE/28-sept-2009 de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele anuale de monitorizare a ESB

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 29 septembrie 2009 in Jurnalul Oficial 256L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte