Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1613 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 659.919 acte

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.Art. 28(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la......art. 27.(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Codul Penal din 1968 CODUL PENAL

...la prevederile Constitutiei tarii, a fost utilizat tot ceea ce s-a dovedit valoros in stiinta juridica romaneasca si in practica noastra judiciara, au fost consultate legislatia si literatura de specialitate din celelalte tari socialiste, precum si din alte tari, avindu-se mereu......unei conceptii unitare, intemeiate pe principiile dreptului socialist, toate acestea contribuind la interpretarea si aplicarea corecta a normelor penale in practica judiciara. Sint in curs de elaborare proiectul codului de procedura penala, precum si legi penale cu caracter special care se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 1968 in B.Of. 79 bis din 21-iun-1968

Actiunea comuna 98/427/JAI/29-iun-1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală

...din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penalăCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul......în materie penală din 20 aprilie 1959, celelalte convenţii în vigoare în acest domeniu şi proiectul de Convenţie de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene,întrucât este necesară continuarea îmbunătăţirii în practică a asistenţei judiciare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...din cadre didactice din învăţământul juridic universitar acreditat.Art. 27(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al magistraţilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiei prevăzute la art. 26......alin. (1).(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 9/2017 [R] pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. dacă în sfera destinatarilor drepturilor acordate în temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare - forma iniţială a reglementării - este inclus numai personalul contractual ori sunt incluşi şi funcţionarii publici, respectiv funcţionarii publici cu statut special; 2. dacă noţiunea de ''funcţionar public'' la care face referire art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, include şi funcţionarii publici cu statut special

...arătând că, în speţă, normele legale privind acordarea voucherelor de vacanţă nu suportă interpretări diferite, aşa cum rezultă şi din practica judiciară de la nivelul instanţelor naţionale, iar chestiunea invocată nu este una nouă, situaţia neacordării voucherelor de vacanţă subzistând încă din......materie19. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat care este practica judiciară cu privire la chestiunile de drept în discuţie şi au transmis hotărâri judecătoreşti relevante.20. Curtea de Apel Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2017 in M.Of. 246 din 10-apr-2017

Legea 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca

...activităţii de judecată a instanţelor, îndeosebi în legătură cu aplicarea unitară a legii, precum şi cu orice alte probleme de practică judiciară.2.preşedintele Tribunalului Suprem poate dispune ca membri ai Tribunalului Suprem să studieze, la sediul instanţelor, practica judiciară.În îndeplinirea acestei dispoziţii, membrii Tribunalului Suprem pot:a)să examineze hotărîrile judecătoreşti definitive, lucrările de generalizare a practicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 1968 in B.Of. 169 din 27-dec-1968

Decizia 46/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la prevederile art. 11 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare raportat la Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...operează o repunere în termenul de formulare a cererilor de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate.Nu a fost identificată practică judiciară cu acest obiect.21. Curtea de Apel Braşov a transmis punctul de vedere al Judecătoriei Braşov, conform căruia termenul de......1991 s-ar constitui o lex tertia, ceea ce nu este permis; punctul de vedere nu a fost însoţit de practică judiciară relevantă.22. Curtea de Apel Bucureşti a comunicat că magistraţii din cadrul Secţiei a III-a civile şi pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2019 in M.Of. 900 din 07-noi-2019

Decizia 17/2018 [A] privind dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ''Dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispoziţiile art. 169 din Codul penal, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentative la infracţiunea de omor''

...penal în vigoare nu există modificări de esenţă, motiv pentru care a apreciat că modificarea legislativă nu tranşează controversele dintre practica judiciară şi doctrină cu privire la efectele reabilitării persoanei anterior condamnate pentru o infracţiune de omor sau o tentativă la infracţiunea de omor asupra încadrării juridice a faptei.În acest sens s-a arătat că practica judiciară a instanţei supreme a fost constantă, reţinându-se că "nu are relevanţă împrejurarea că pentru prima faptă a intervenit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2018 in M.Of. 1000 din 27-noi-2018

Decizia 4/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare], supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului''

...că nu a identificat hotărâri judecătoreşti în care să se regăsească problema de drept pusă în discuţie, comunicând în schimb practica judiciară divergentă a tribunalelor din circumscripţia sa, în materia juridică supusă discuţiei (Sentinţa civilă nr. 965 din 29 mai 2017, pronunţată......571/2003 [dispoziţiile art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului. Au fost depuse şi exemple de practică judiciară a Tribunalului Teleorman - Secţia conflicte de munca, asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal (Sentinţa civilă nr. 435 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2018 in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...211/2016 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practica judiciară identificată şi punctele de vedere teoretice ale instanţelor naţionale, precum şi raportul întocmit de judecătorul-raportor. Se mai referă că......fiind depus de către apelanta-reclamantă, prin avocat, un punct de vedere privind chestiunea de drept supusă judecăţii, însoţit de practică judiciară şi înscrisuri doveditoare.Doamna judecător Lavinia Curelea, preşedintele completului, constată că nu există chestiuni prealabile sau excepţii, iar Completul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2018 in M.Of. 49 din 18-ian-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte