Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2009 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Codul Penal din 1968 CODUL PENAL

...la prevederile Constitutiei tarii, a fost utilizat tot ceea ce s-a dovedit valoros in stiinta juridica romaneasca si in practica noastra judiciara, au fost consultate legislatia si literatura de specialitate din celelalte tari socialiste, precum si din alte tari, avindu-se mereu......unei conceptii unitare, intemeiate pe principiile dreptului socialist, toate acestea contribuind la interpretarea si aplicarea corecta a normelor penale in practica judiciara. Sint in curs de elaborare proiectul codului de procedura penala, precum si legi penale cu caracter special care se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iunie 1968 in B.Of. 79 bis din 21-iun-1968

Actiunea comuna 98/427/JAI/29-iun-1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală

...din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penalăCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul......în materie penală din 20 aprilie 1959, celelalte convenţii în vigoare în acest domeniu şi proiectul de Convenţie de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene,întrucât este necesară continuarea îmbunătăţirii în practică a asistenţei judiciare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.Art. 28(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la......art. 27.(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Norma din 2021 privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

...naţionale.ANEXA nr. 1J:CONŢINUTUL dosarului de atestare profesională - Nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare - Specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafDosarul pentru obţinerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - supervizare, specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, conţine următoarele documente:1.cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 noiembrie 2021 in M.Of. 1104 din 19-noi-2021

Decizia 9/2017 [R] pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. dacă în sfera destinatarilor drepturilor acordate în temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare - forma iniţială a reglementării - este inclus numai personalul contractual ori sunt incluşi şi funcţionarii publici, respectiv funcţionarii publici cu statut special; 2. dacă noţiunea de ''funcţionar public'' la care face referire art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, include şi funcţionarii publici cu statut special

...arătând că, în speţă, normele legale privind acordarea voucherelor de vacanţă nu suportă interpretări diferite, aşa cum rezultă şi din practica judiciară de la nivelul instanţelor naţionale, iar chestiunea invocată nu este una nouă, situaţia neacordării voucherelor de vacanţă subzistând încă din......materie19. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat care este practica judiciară cu privire la chestiunile de drept în discuţie şi au transmis hotărâri judecătoreşti relevante.20. Curtea de Apel Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2017 in M.Of. 246 din 10-apr-2017

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...din cadre didactice din învăţământul juridic universitar acreditat.Art. 27(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al magistraţilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiei prevăzute la art. 26......alin. (1).(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Legea 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca

...activităţii de judecată a instanţelor, îndeosebi în legătură cu aplicarea unitară a legii, precum şi cu orice alte probleme de practică judiciară.2.preşedintele Tribunalului Suprem poate dispune ca membri ai Tribunalului Suprem să studieze, la sediul instanţelor, practica judiciară.În îndeplinirea acestei dispoziţii, membrii Tribunalului Suprem pot:a)să examineze hotărîrile judecătoreşti definitive, lucrările de generalizare a practicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 decembrie 1968 in B.Of. 169 din 27-dec-1968

Decizia 63/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cuprinsul art. 49 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...că sesizarea de faţă este inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia noutăţii, întrucât chestiunile de drept au primit o dezlegare neunitară în practica judiciară o perioadă îndelungată de timp, iar scopul acestui mecanism nu mai poate fi atins. În plus, ultima întrebare din sesizare......unui ordin de protecţie, solicitările apelanţilor fiind considerate pertinente, în lipsa unei norme legale care să excludă orice îndoială.VII. Practica judiciară a instanţelor naţionale în materie33. Dintre cele 15 curţi de apel, 14 au răspuns solicitării Înaltei Curţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 noiembrie 2023 in M.Of. 1009 din 06-noi-2023

Decizia 46/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la prevederile art. 11 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare raportat la Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...operează o repunere în termenul de formulare a cererilor de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate.Nu a fost identificată practică judiciară cu acest obiect.21. Curtea de Apel Braşov a transmis punctul de vedere al Judecătoriei Braşov, conform căruia termenul de......1991 s-ar constitui o lex tertia, ceea ce nu este permis; punctul de vedere nu a fost însoţit de practică judiciară relevantă.22. Curtea de Apel Bucureşti a comunicat că magistraţii din cadrul Secţiei a III-a civile şi pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 noiembrie 2019 in M.Of. 900 din 07-noi-2019

Decizia 2/2023 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 24 alin. (1)-(3) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...prezent, devenind actuală aplicarea frecventă a normei juridice.21. În ambele cazuri este necesar să nu se fi dezvoltat o practică judiciară ce relevă o anumită interpretare şi aplicare a normei vizate de chestiunea de drept, întrucât, după cum s-a decis......act administrativ, lato sensu.31. În sensul orientării jurisprudenţiale menţionate anterior şi-au exprimat punctul de vedere teoretic, nesusţinut de practică judiciară, următoarele instanţe: Curtea de Apel Constanţa (Secţia de contencios administrativ şi fiscal), Curtea de Apel Craiova (Secţia de contencios...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 20 februarie 2023 in M.Of. 141 din 20-feb-2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte