Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 213 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Ordinul 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor

...arse, deformate, blocate mecanic).Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 13 mai 2010
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 mai 2010 in M.Of. 316 din 13-mai-2010

Ordinul 1234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări

...Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 9 august 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 august 2011 in M.Of. 564 din 09-aug-2011

Acord din 06-oct-2010 DE LIBER SCHIMB între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

...conexe, mărci comerciale sau indicaţii geografice.(69)În sensul prezentului alineat, sfera de cuprindere a termenului "intermediar" este stabilită în legislaţia fiecărei părţi, dar include persoanele care livrează sau distribuie mărfuri care fac obiectul unei încălcări şi, totodată, dacă este cazul, include prestatorii de servicii online.(2)Ordonanţa interlocutorie poate fi pronunţată deopotrivă în vederea confiscării mărfurilor bănuite că ar aduce atingere unui drept de proprietate......conexe, mărcile comerciale sau indicaţiile geografice.(70)În sensul prezentului alineat, sfera de cuprindere a termenului "intermediar" este stabilită în legislaţia fiecărei părţi, dar include persoanele care livrează sau distribuie mărfuri care fac obiectul unei încălcări şi, totodată, dacă este cazul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 14 mai 2011 in Jurnalul Oficial 127L

Instructiuni din 2020 pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

...alte resurse de învăţare digitale, în funcţie de nevoi.(2)Elevul are obligaţia de a participa la activităţile de învăţare on-line stabilite de unitatea de învăţământ.SECŢIUNEA 5:Dispoziţii finaleArt. 13Ministerul Educaţiei şi Cercetării va actualiza legislaţia subsecventă Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu prevederile prezentei instrucţiuni.Art. 14...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 aprilie 2020 in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 435/2005 privind procedura de selectare a procesatorilor de plăţi on-line cu carduri în vederea operaţionalizării sistemului ''Ghişeu virtual de plăţi''

...2.5
TOTAL
35
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1052 din data de 25 noiembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 noiembrie 2005 in M.Of. 1052 din 25-noi-2005

Decizia 1/1AGN./2021 privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

...din România,
Ecaterina Ionescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 11 februarie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 februarie 2021 in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Decizia 10/2CN/2021 privind organizarea şi desfăşurarea on-line a şedinţelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România

...din România,
Ecaterina Ionescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 181 din data de 23 februarie 2021
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 februarie 2021 in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Instructiuni din 2020 privind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizaţi

...prevăzută la art. 1.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 28 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iulie 2020 in M.Of. 669 din 28-iul-2020

Ordinul 26/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI

...publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
ANEXA:INSTRUCŢIUNI privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURIPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 28 ianuarie 2011
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 ianuarie 2011 in M.Of. 76 din 28-ian-2011

Hotarirea 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

...finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 838 din data de 14 decembrie 2010
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 decembrie 2010 in M.Of. 838 din 14-dec-2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte