Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3552 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Codul Muncii din 2003 CODUL MUNCII (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003)

...prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;d)condiţiile de climă;e)reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;f)obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală.(2)Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.Art. 19În situaţia în care angajatorul nu îşi......Art. 290Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se reglementează prin lege specială.Art. 291Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.TITLUL XIII:Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 292Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Legea 72/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din......1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 martie 2001 in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Decretul 117/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeÎn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din Constituţia României,Preşedintele......1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, şi se dispune publicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 martie 2001 in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Ordonanta urgenta 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:Art......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 februarie 1999 in M.Of. 49 din 01-feb-1999

Metodologie-Cadru din 2012 de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare

...inclusiv confecţionarea ştampilei;c)desemnarea şi convocarea profesorilor asistenţi;d)asigurarea condiţiilor optime de cazare şi masă pentru participanţii la competiţie, pentru însoţitorii acestora şi pentru membrii Comisiei centrale a competiţiei naţionale;e)administrarea fondurilor alocate de MECTS, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 26(1)Atribuţiile membrilor Comisiei centrale a competiţiei naţionale sunt stabilite prin prezenta metodologie - cadru şi sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 ianuarie 2012 in M.Of. 69 din 27-ian-2012

Decizia 91/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, instanţa supremă a arătat că aceste decizii se refereau la interpretarea unei legislaţii anterioare Legii nr. 263/2010, care nu mai preia soluţia legislativă din reglementarea precedentă, având dispoziţii derogatorii exprese în privinţa stagiului complet de cotizare prin acordarea noului beneficiu introdus prin art. 1691 din Legea nr. 263/2010.22. Tribunalul Gorj - Secţia......de exercitare a dreptului la pensie se stabilesc prin lege şi este dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa legislaţia în materie, stagiul complet de cotizare de 20 de ani a fost stabilit la data înscrierii sale la pensie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 iunie 2021 in M.Of. 573 din 07-iun-2021

Decizia 81/2018 [R] referitoare la clarificarea sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'', ce se utilizează la determinarea punctajului anual suplimentar în cazul recalculării instituite de art. 169^1 din Legea nr. 263/2010

...punctajului anual, conform art. 1691 din Legea nr. 263/2010, în cazul persoanelor care au beneficiat de un stagiu complet de cotizare redus, ca urmare a recunoaşterii acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată prin raportare la legislaţia incidentă la data pensionării.7. În speţă, casa teritorială de pensii, în aplicarea art. 1691 din Legea nr. 263......cu completările ulterioare (Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010), a avut în vedere un stagiu de cotizare complet, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, fără a avea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 februarie 2019 in M.Of. 155 din 27-feb-2019

Decizia 296/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a prevederilor art. 1692 din Legea nr. 263/2010

...2 noiembrie 2008 inclusiv, numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă". Spre comparaţie, potrivit interpretării instanţei supreme date sintagmei criticate din cuprinsul art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 iulie 2021 in M.Of. 676 din 08-iul-2021

Decizia 170/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

...acelaşi motiv, în condiţiile în care legea a instituit o majorare a punctajelor anuale cu luarea în considerare a stagiilor complete de cotizare prevăzute de legislaţia în vigoare în perioada respectivă, cu excluderea situaţiilor în care, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în......trimitere şi autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate. În acest sens, a arătat că "Aceste decizii se refereau la interpretarea unei legislaţii anterioare Legii nr. 263/2010, care nu mai preia soluţia legislativă din reglementarea precedentă, având dispoziţii derogatorii exprese în privinţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 iunie 2021 in M.Of. 584 din 10-iun-2021

Decizia 804/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 169^2 alin. (1) din aceeaşi lege

...punctajul mediu anual". Deşi cadrul normativ privind sistemul unitar de pensii publice a fluctuat în ceea ce priveşte dimensionarea stagiului complet de cotizare prevăzut pentru unele categorii de lucrări, nu era nevoie de o lămurire în condiţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, legislaţia asigurărilor sociale lămurind pe deplin aspectele privitoare la valoarea stagiului complet de cotizare ce ar urma să se folosească pentru determinarea punctajului mediu anual, stabilind, ca regulă, folosirea cuantumului acestuia de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 februarie 2022 in M.Of. 138 din 10-feb-2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte