Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3029 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.287 acte

Codul Muncii din 2003 CODUL MUNCII (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003)

...prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;d)condiţiile de climă;e)reglementările principale din legislaţia muncii din acea ţară;f)obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală.(2)Dispoziţiile alin. (1) se completează prin legi speciale care reglementează condiţiile specifice de muncă în străinătate.Art. 19În situaţia în care angajatorul nu îşi......executorii de drept.Art. 290Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se reglementează prin lege specială.Art. 291Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.TITLUL XIII:Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 292Potrivit obligaţiilor internaţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Legea 72/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unicSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din......1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 martie 2001 in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Decretul 117/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeÎn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 99 alin. (1) din Constituţia României,Preşedintele......1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, şi se dispune publicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 martie 2001 in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Ordonanta urgenta 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări socialeÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:Art......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 februarie 1999 in M.Of. 49 din 01-feb-1999

Metodologie-Cadru din 2012 de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare

...inclusiv confecţionarea ştampilei;c)desemnarea şi convocarea profesorilor asistenţi;d)asigurarea condiţiilor optime de cazare şi masă pentru participanţii la competiţie, pentru însoţitorii acestora şi pentru membrii Comisiei centrale a competiţiei naţionale;e)administrarea fondurilor alocate de MECTS, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 26(1)Atribuţiile membrilor Comisiei centrale a competiţiei naţionale sunt stabilite prin prezenta metodologie - cadru şi sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 ianuarie 2012 in M.Of. 69 din 27-ian-2012

Decizia 81/2018 [R] referitoare la clarificarea sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'', ce se utilizează la determinarea punctajului anual suplimentar în cazul recalculării instituite de art. 169^1 din Legea nr. 263/2010

...punctajului anual, conform art. 1691 din Legea nr. 263/2010, în cazul persoanelor care au beneficiat de un stagiu complet de cotizare redus, ca urmare a recunoaşterii acestui drept prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată prin raportare la legislaţia incidentă la data pensionării.7. În speţă, casa teritorială de pensii, în aplicarea art. 1691 din Legea nr. 263......cu completările ulterioare (Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010), a avut în vedere un stagiu de cotizare complet, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare la data de la care se cuvin drepturile recalculate, fără a avea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 februarie 2019 in M.Of. 155 din 27-feb-2019

Ordinul 646/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competitiile de ecvidee la care se refera art. 4 alin. (2) din Norma sanitara veterinara privind comertul cu ecvidee destinate competitiilor si care stabileste conditiile de participare la acestea

...competiţiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acesteaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 174 din data de 20 martie 2003
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 20 martie 2003 in M.Of. 174 din 20-mar-2003

Ordinul 236/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la colectarea de date referitoare la competiţiile de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea

...de ecvidee la care se referă art. 4 alin. (2) din Norma sanitară veterinară care priveşte comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acesteaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 7 mai 2003
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 mai 2003 in M.Of. 306 din 07-mai-2003

Ordinul 259/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acestea

...de la data publicării.-****-
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
ANEXA:Norma sanitară veterinară privind comerţul cu ecvidee destinate competiţiilor şi care stabileşte condiţiile de participare la acesteaPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 356 din data de 26 mai 2003
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 mai 2003 in M.Of. 356 din 26-mai-2003

Hotarirea 517/2000 privind infiintarea Centrului de Cercetari de Medicina Comparata - C.C.M.C.

...inclusiv cu organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;i)administrează drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 4Centrul de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. colaborează cu unităţi de învăţământ, de cercetare, cu unităţi publice sau private din ţară şi din......protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 28 iunie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 iunie 2000 in M.Of. 292 din 28-iun-2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte