Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...piaţa-ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Care este procentul deţinut de dumneavoastră din piaţă?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C.5.Comentaţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma dumneavoastră la aceste schimbări:Creşterea concurenţei pe piaţa internă?..........................................................................................................Creşterea cererii?..........................................................................................................Schimbări în legislaţie?..........................................................................................................Alţi factori care pot influenţa piaţa?..........................................................................................................D.INFORMAŢII FINANCIARED.1.Situaţia financiară a firmei: trecut, prezent şi viitorSe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Anexa din 1998 privind standardele comentate pentru conditiile tehnice generale si incercari pentru vehiculele rutiere

...se vor livra de către unităţile constructoare cu instrucţiuni privind deservirea corectă şi în condiţii de securitate.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iulie 1998 in Brosura 0 din 01-iul-1998

Procedura de implementare din 2005 a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

...participarea la cursurile organizate în cadrul Programului.- etapa a III-a - elaborarea şi publicarea broşurilor: Managementul afacerilor - noţiuni de bază, Legislaţia română comentată privind înregistrarea firmelor, a persoanelor fizice autorizate şi a asociaţiilor familiale şi societăţilor cooperative, Marketing şi dezvoltarea afacerilor, Ghidul "Mici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 august 2005 in M.Of. 723 din 10-aug-2005

Ordinul 5287/2004 privind programele valabile pentru concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

...Print, Bucureşti, 1999;
4.
Beleiu, Gh., Nicole, M., Truşcă, P.,
Drept civil român,
Editura Universul Juridic, 2002;
5.
Beligrădeanu, Ş.,
Legislaţia muncii comentată,
Editura Lumina Lex, 1999-2002;
6.
Bîrsan, C,
Drept civil. Drepturi reale,
Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
7.
Bozgan, V., Sârbu, A.,
Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie - manual pentru clasa a XI-a,
Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2001;
8.
Bulai, C,
Manual de drept penal, partea generală
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 aprilie 2005 in M.Of. 327 bis din 19-apr-2005

Ordinul 5620/2010 privind aprobarea programelor pentru concursul privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

...1999;
4.
Beleiu, Gh., Ni col e, M., Truşcă, P.,
Drept civil român,
Editura Universul Juridic, 2002;
5.
Beligrădeanu, Ş.,
Legislaţia muncii comentată,
Editura Lumina Lex, 1999-2002;
6.
Bîrsan, C,
Drept civil. Drepturi reale,
Editura All Beck, Bucureşti, 2002;
7.
Bozgan, V., Sârbu, A.,
Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie - manual pentru clasa a XI-a,
Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2001;
8.
Bulai, C,
Manual de drept penal, partea generală
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 decembrie 2010 in M.Of. 872 bis din 28-dec-2010

Ordinul 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

...legislaţiei, practicii şi literaturii de specialitate în materie, cu practicarea, acolo unde este cazul, metodei comparatiste.- Prin Practici sau/şi Legislaţie comentată se înţelege cărţi în care practica sau/şi legislaţia este abordată complex: analize teoretice şi practice întemeiate pe observarea dreptului comparat, utilizând referiri şi trimiteri bibliografice la legislaţia, practica...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 februarie 2017 in M.Of. 123 bis din 15-feb-2017

Decizia 598/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''acţiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...regula caracterului obligatoriu al procedurii prealabile.26. Curtea observă că, în literatura juridică de specialitate (G. Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a 5-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2022, p. 190), s-a reţinut că excepţiile de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 februarie 2024 in M.Of. 131 din 15-feb-2024