Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5779 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.809 acte

Regulament din 2005 de organizare si funcţionare a Curţii Constituţionale

...citare şi redactează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei;b)asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor cu privire la soluţiile din jurisprudenţa şi doctrina română şi străină, în dosarele repartizate şi participă la întocmirea raportului;c)verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare şi de comunicare......d)redactează proiectele de decizii, hotărâri şi avize sub controlul judecătorului-raportor;e)urmăresc corecta publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat şi semnalează preşedintelui Curţii eventualele erori constatate;f)întocmesc fişele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2005 in M.Of. 116 din 04-feb-2005

Decizia 358/2018 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre ministrul justiţiei, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...a sesiza Curtea Constituţională cu un conflict juridic de natură constituţională, precum şi a ministrului justiţiei/Guvernului, respectiv a Preşedintelui României de a fi părţi într-un astfel de conflict, se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, organele administraţiei publice centrale, cuprinse în art. 116 din Constituţie, sunt autorităţi publice care ar putea fi implicate......303/2004, text care valorifică art. 132 alin. (1) şi art. 134 alin. (1) din Constituţie.13. Cu privire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se arată că s-a statuat deja asupra inexistenţei unui drept de veto al Preşedintelui României în legătură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2018 in M.Of. 473 din 07-iun-2018

Decizia 85/2020 [A] asupra cererilor de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Parlamentul României, formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului

...în exercitarea acestei atribuţii şi a optat pentru o reglementare flexibilă, elastică, care, pe de o parte, să permită Preşedintelui României desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru, iar, pe de altă parte, să răspundă celor mai diverse realităţi politice. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale care, prin Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, a declarat neconstituţională o procedură rigidă de desemnare a......acesteia, expres prevăzut la art. 146 lit. e) din Constituţie, cât şi a celorlalte elemente, sens în care se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a statuat asupra înţelesului sintagmei "conflict juridic de natură constituţională". (Decizia nr. 53 din 28...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2020 in M.Of. 195 din 11-mar-2020

Decizia 504/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...a numi, prin decret, un nou ministru titular, pe postul rămas vacant.31. Primind adresele din 26 august 2019, Preşedintele României avea obligaţia constituţională de a revoca şi numi în funcţia de membru al Guvernului persoanele propuse de prim-ministru.32. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a stabilit prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 98/2008, posibilitatea Preşedintelui României de a refuza, o singură dată, motivat, propunerea prim-ministrului de numire a unei persoane în funcţia vacantă de ministru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 801 din 03-oct-2019

Decizia 583/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...speciale iniţiate prin Hotărârea Parlamentului României nr. 69/2017.8. Or, în urma cererii de reexaminare formulate de către Preşedintele României, procedura parlamentară s-a derulat în faţa comisiilor permanente din cele două Camere, astfel că se apreciază că a fost încălcată jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 828 din 13 decembrie 2017, Decizia nr. 251 din 19 aprilie 2018 şi Decizia nr. 252......5 iunie 2018) marchează o nouă concepţie a instanţei constituţionale cu privire la admisibilitatea obiecţiilor de neconstituţionalitate formulate de Preşedintele României, atât din perspectiva termenului, cât şi din perspectiva motivelor (extrinseci şi/sau intrinseci) pe care acesta le poate invoca. Astfel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 octombrie 2018 in M.Of. 845 din 04-oct-2018

Decizia 417/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

...conduită, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 161/2003 şi până în prezent, ţinând seama de riscul condamnării României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cauzele soluţionate cu încălcarea jurisprudenţei constante a acesteia.43. Prin cererea formulată se susţine că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 prevede......Casaţie şi Justiţie s-a făcut prin ignorarea legii, înfrângându-se astfel voinţa Parlamentului, ca autoritate legiuitoare, şi cu nesocotirea jurisprudenţei instanţei constituţionale şi a celei europene, aşadar implicit a art. 1 din Constituţie, care consacră valorile fundamentale ale statului român...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 octombrie 2019 in M.Of. 825 din 10-oct-2019

Decizia 441/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...din Legea nr. 47/1992, acordă cuvântul autorului sesizării pentru susţinerea acesteia.6. Având cuvântul, domnul Victor Viorel Ponta invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a statuat în privinţa competenţei Preşedintelui României de reprezentare a statului român la lucrările Consiliului European, asupra faptului că această competenţă poate fi delegată, precum şi a faptului că nu este nelimitată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2014 in M.Of. 657 din 05-sep-2014

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...şi 9 noiembrie 2006, pronunţate în cauzele Cantoni împotriva Franţei, paragraful 29, Wingrove împotriva Regatului Unit, paragraful 40, Rotaru împotriva României, paragraful 55, şi Leempoel & S.A. ED. Cine Revue împotriva Belgiei, paragraful 59. Se susţine că, prin raportare la standardele de constituţionalitate şi convenţionalitate stabilite prin jurisprudenţa anterior arătată, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78......Camerei Deputaţilor nu este normă de referinţă în exercitarea controlului de constituţionalitate". De asemenea, Curtea reţine că, în conformitate cu jurisprudenţa sa [a se vedea Decizia nr. 250 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019

Decizia 153/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale

...şi (2) din Constituţie, în componenta sa referitoare la calitatea legii4. Se invocă, în consideraţiile prealabile, repere cuprinse în jurisprudenţa Curţii Constituţionale asupra exigenţelor constituţionale ce derivă din dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, respectiv în Decizia nr. 31 din 27 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2016, paragrafele 19, 20 şi 22, Decizia nr. 456 din 4 iulie 2018......opţiunea legiuitorului de menţinere a pensiilor de serviciu militare şi de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor este contrară jurisprudenţei lipsite de orice echivoc a Curţii Constituţionale (Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2020 in M.Of. 489 din 10-iun-2020

Decizia 456/2020 [A] asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

...cheltuielilor care vor fi generate de punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului nou-introdus în legea criticată.14. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la principiul bicameralismului (Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al......configuraţie semnificativ diferită a legii adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.15. Pentru a verifica în ce măsură Parlamentul României a respectat în procesul de adoptare a legii supuse controlului de constituţionalitate principiul bicameralismului, aşa cum a fost dezvoltat în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iulie 2020 in M.Of. 676 din 30-iul-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte