Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 22 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Decizia 2/2014 referitoare la puncte de vedere asupra chestiunii de drept supuse dezlegării precum şi raportul întocmit în cauză de către judecătorul-raportor prin care s-a exprimat opinia că prescripţia răspunderii penale este o instituţie autonomă în raport cu instituţia pedepsei

...ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispoziţiilor art. 61 din Constituţie, ar permite judecătorului să legifereze.IX. Jurisprudenţa naţională anterioară asupra chestiunii de drept analizate11Consideraţii privind aplicarea legii penale mai favorabile în cazul legilor complexe, 14 aprilie 2014, Florin Streteanu, http://www.juridice.ro/317849/consideratii-privind-aplicarea-legii-penale-mai- favorabile-in-cazul-legilor-complexe.htmlPrin deciziile sale, Curtea de Casaţie s-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 aprilie 2014 in M.Of. 319 din 30-apr-2014

Decizia 9/2014 în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, publicată pe pagina de internet a instanţei - http://www.scj.ro/ - în secţiunea de jurisprudenţă.)9. Raportul asupra chestiunii de dreptPrin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură......2006, nr. 1.682/2009 şi nr. 3.311/2010, publicate pe pagina de internet a instanţei - http://www.scj.ro/ - în secţiunea de jurisprudenţă.)Astfel fiind, persoanele catalogate în perioada respectivă drept "chiabur" nu au beneficiat în mod automat de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 noiembrie 2014 in M.Of. 866 din 27-noi-2014

Hotarirea 830/2013 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

...generale; Judecata în primă instanţă);- art. 415 - art. 464 (titlul III - Executarea hotărârilor penale).14.Jurisprudenţa în materie disciplinară:- Culegerea "Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;- hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul http://www.csm1909.ro/ - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară.15......Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:- culegerea "Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 august 2013 in M.Of. 547 din 29-aug-2013

Hotarirea 604/2014 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

...Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare16.Jurisprudenţa în materie disciplinară:- Culegerea "Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;- hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară.17......Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:- culegerea "Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 iunie 2014 in M.Of. 431 din 12-iun-2014

Hotarirea 1.173/2022 pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009

...mod făţiş să se opună unei legi deja adoptate de Parlament8._______8Drd. Benke Karoly: Dezvoltări recente în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României în privinţa limitelor de care este ţinut Guvernul în adoptarea ordonanţelor de urgenţă, https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/benke.pdfTotodată, ordonanţa de urgenţă nu poate confirma o soluţie legislativă neconstituţională.Curtea, prin......în care aceasta din urmă confirmă soluţia legislativă anterioară9._______9Drd. Benke Karoly, op.cit., https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/benke.pdf2.Ordonanţele de urgenţă trebuie să respecte cerinţele impuse de art. 115 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 septembrie 2022 in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Hotarirea 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei

...şi comentarii la Legea nr.78 din H mai 2000, Metodologia cercetării infracţiunilor în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, Jurisprudenţă infracţiunilor în legătură directă cu infracţiunile de corupţie)- site-ul PNA, operaţional la adresa http://wvvw.pna.ro. realizat prin Programul PHARE 1999Principala aplicaţie software modernă existentă în sistemul penitenciar este aplicaţia EvDet- de evidenţă a deţinuţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2005 in M.Of. 547 din 28-iun-2005

Decizia 50/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dispoziţiile art. 3.1.1. lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 «Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)», aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că se aplică la momentul constatării contravenţiei, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar, respectiv de către instanţa de judecată, în cursul soluţionării plângerii contravenţionale, ori se aplică doar la momentul verificării şi omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală?''

...Tribunalului Buzău (practica fiind în continuare divergentă la această instanţă, în pofida faptului că există o soluţie de unificare a jurisprudenţei în această chestiune, afişată pe portalul instanţelor de judecată, ce datează din data de 22.01.2010 http://portal.just.ro/114/Lists/Jurisprudenta/), la Judecătoria Balş (o sentinţă rămasă definitivă prin neapelare), la Tribunalul Bihor (o decizie), precum şi la Judecătoria Corabia (o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2017 in M.Of. 612 din 28-iul-2017

Decizia 37/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acţiunii în constatare a raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanţei), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, în ipoteza neîndeplinirii de către părţi a obligaţiei de încheiere â contractului individual de muncă în formă scrisă

...limitele decurgând din dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii;- problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că, asupra acestei probleme, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre, astfel cum rezultă din studierea site-ului www.scj.ro, iar, la nivel naţional, s-a identificat jurisprudenţă izolată, respectiv Sentinţa civilă nr. 2.727 din 11 iunie 2012 a Tribunalului Gorj, Decizia civilă nr. 991/CM/29...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 februarie 2017 in M.Of. 114 din 10-feb-2017

Decizia 28/2015 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''în temeiul art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi al prevederilor art. 129 din Constituţie, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdicţie în materie penală, atunci când judecata în fond s-a desfăşurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanţa de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instanţei? În acelaşi temei, poate instanţa de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală?''

...neexistând niciun temei legal care să permită instanţei de apel pronunţarea unei soluţii de restituire a cauzei la procuror.VIII. Jurisprudenţă relevantă în cauzăVIII.1. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţiePrin Decizia penală nr. 1.136 din 31 martie 2014, publicată pe site-ul www.scj.ro, pagina Secţiei penale, s-a arătat că Legea nr. 255/2013 privind punerea în aplicare a Legii nr. 135 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 9 decembrie 2015 in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Decizia 48/2021 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind sfera de cuprindere a sintagmei ''substanţe psihoactive'' din cadrul art. 336 alin. (2) din Codul penal

...similare. Toate aceste substanţe se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.1https: //eur-lex.europa .eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32005D03872https: //eur-lex.europa .eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2103În aceeaşi ordine de idei, în jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a statuat că:"14. În timp ce Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 iulie 2021 in M.Of. 698 din 14-iul-2021