Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 964 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2005 in M.Of. 653 din 22-iul-2005

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...şi sarcinilor Uniunii, precum şi a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretată......rezoluţiile sau alte luări de poziţie ale Consiliului European şi aleConsiliului şi cele referitoare la Uniunea Europeană sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de către statele membre se păstrează, de asemenea, atât timp cât nu vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum şi în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Actul 2004/C 101/05/27-apr-2004 Comunicarea Comisiei 2004/C 101/05 privind examinarea de către Comisie a plângerilor depuse în temeiul articolelor 81 şi 82 din Tratatul CE

...sunt chemate să protejeze drepturile subiective ce decurg din efectul direct al articolelor 81 alineatul (1) şi 82 (11).(11)Jurisprudenţă constantă, A se vedea cauza 127/73, Belgische Radio en Televisie (BRT) c. SABAM şi Fonior, Culegere 1974, p. 51, considerentul 16; Cauza C-282/95 P, Guerin automobiles c. Comisiei Comunităţilor Europene, Culegere 1997, p. I-1503, considerentul 39; Cauza C-453/99, Courage c. Bernhard Crehan, Culegere 2001, p. I-......primească o decizie a Comisiei (27) fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 773/2004.(26)Jurisprudenţa constantă de la cauza T-24/90, Automec c. Comisiei Comunităţilor Europene, Culegere 1992, p. II-2223, considerentul 85.(27...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 1130/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

...civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substanţial va ţine seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secţii.(3) Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor, respectiv câte o comisie de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2012 in M.Of. 890 din 27-dec-2012

Act Final din 30-sept-2003 la Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa

...PRIVIRE LA DISPOZITIILE ConstitutieiCAPITOLUL 1: Declaratia cu privire la articolul I6Conferinta constata ca articolul I6 reflecta jurisprudenta existenta a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si a Tribunalului de Prima Instanta.CAPITOLUL 2: Declaratia cu privire la articolul I9 alineatul (2)Conferinta convine......si sarcinilor Uniunii, precum si a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în special din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Regulament din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie

...tratate în timpul stabilit;c)să fie diferenţiate, în funcţie de gradul parchetului, cu excepţia subiectelor de la următoarele materii: jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;d)să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;e)să nu conţină...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2019 in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Hotarirea 2150/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

...desfăşurări a concursului."11.La articolul 11, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor şi, respectiv, de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru judecători şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2010 in M.Of. 47 din 21-ian-2010

Regulament din 2006 privind organizarea si desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

...procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii.(4)Pentru jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, se numeşte câte o comisie de elaborare a subiectelor, de corectare şi, respectiv, de soluţionare a contestaţiilor, comune pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 octombrie 2006 in M.Of. 825 din 06-oct-2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte