Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 534 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.(3)Medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei......vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.a href="#" ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2006 in M.Of. 372 din 28-apr-2006

CONSTITUTIA din 1991 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI - REPUBLICARE

...cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.(2)Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2003 in M.Of. 767 din 31-oct-2003

Informare din 29-dec-2010 cu privire la data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

...2010
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial 343L

CONSTITUTIA din 1991 CONSTITUTIA ROMANIEI

...cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.(2)Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 1991 in M.Of. 233 din 21-noi-1991

Tratat din 07-feb-1992 PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA

...În acest context, guvernele statelor membre se îngrijesc, între altele, ca parlamentele nationale sa poata dispune în timp util, pentru informare sau pentru o eventuala examinare, de propunerile legislative ale Comisiei.De asemenea, conferinta considera ca este important sa se intensifice contactele între parlamentele nationale si Parlamentul European, în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 iulie 1992 in Jurnalul Oficial 191C

Regulamentul 1681/11-iul-1994 privind neregulile şi recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător în cadrul finanţării politicilor structurale, precum şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 1831/26-iul-1994 privind neregulile şi recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanţărilor prin Fondul de Coeziune, precum şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 833/21-sep-2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 septembrie 2010 in Jurnalul Oficial 248L

Regulamentul 1159/30-mai-2000 privind acţiunile de informare şi publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervenţiile Fondurilor Structurale

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...şi a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;f)elaborarea de studii, sinteze şi analize comparative, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării cadrului legislativ;g)asigurarea informării şi documentării pentru membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru grupurile parlamentare şi comisiile parlamentare;h)organizarea şi desfăşurarea activităţilor......plen şi pentru secretarii de şedinţă;h)asigură difuzarea prin afişaj electronic şi, după caz, pe suport hârtie a iniţiativelor legislative, a programului de lucru, a ordinii de zi, a informării cu iniţiativele legislative înregistrate, a listei cu legile adoptate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte