Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5183 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...tutore în lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Încheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai răspunderea tutorelui. Dispoziţiile art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzător.Art. 131:Înlocuirea consiliului de familieTutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă în plângerile formulate potrivit prezentului cod instanţa a hotărât de cel puţin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie.Art......3:Înregistrarea persoanei juridiceArt. 200:Înregistrarea persoanei juridice(1)Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare.(2)Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009)

...3:Înregistrarea persoanei juridiceArt. 200:Înregistrarea persoanei juridice(1)Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare.(2)Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice legal......ai organelor de conducere, de administrare şi de control ale acesteia răspund nelimitat şi solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităţilor de înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalităţi trebuiau să fie cerute de aceste persoane.Art. 204:Înregistrarea modificărilor aduse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 iulie 2009 in M.Of. 511 din 24-iul-2009

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ - Actualizat

...ajute Dumnezeu!"(2)În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe cruce sau pe biblie.(3)Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a martorului.(4)Martorului de altă religie decât cea creştină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. 2.(5)Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare şi conştiinţă că voi spune adevărul......parte determinată a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate, fără a mai fi necesar să ceară împărţeala.SECŢIUNEA II:Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţieArt. 494Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă şi prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 august 2002 in Brosura 1 din 15-aug-2002

Regulamentul 519/14-ian-2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proteine aplicabile formulelor de început şi formulelor de continuare pe bază de hidrolizate proteice

...14 ianuarie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proteine aplicabile formulelor de început şi formulelor de continuare pe bază de hidrolizate proteice(Text cu relevanţă pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,având în vedere Tratatul privind funcţionarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 1 aprilie 2022 in Jurnalul Oficial 104L

Legea 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

...LEGE nr. 162 din 15 mai 2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneştiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. 1Obiectul de......constituie simplificarea şi armonizarea procedurilor administrative aplicate în domeniul transportului maritim, prin standardizarea transmiterii electronice a informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de raportare.Art. 2(1)Prezenta lege se aplică formalităţilor de raportare aplicabile în domeniul transportului maritim, navelor la sosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 mai 2013 in M.Of. 280 din 17-mai-2013

Decizia 34/2016 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil, comunicarea, prin poştă electronică, de către angajator a deciziei de concediere individuală emise potrivit art. 76 din Codul muncii reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanşeze curgerea termenului de contestare jurisdicţională a deciziei, potrivit art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 combinat cu art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil electronic (în speţă document pdf)?''

...art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă? În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima întrebare, decizia comunicată prin poştă electronică trebuie să respecte cerinţele formale impuse de Legea nr. 455/2001, referitoare la înscrisul în formă electronică, sau este suficientă transmiterea deciziei în format accesibil......art. 216 din Legea nr. 62/2011 cu referire la art. 184 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiind aplicabile ca normă generală prevederile art. 154 alin. (6) din Codul de procedură civilă?În condiţiile unui răspuns afirmativ la prima...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 9 ianuarie 2017 in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Ordinul 44/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

...agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici......agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in M.Of. 150 din 28-feb-2017

Ordinul 1468/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

...agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020În baza Referatului de aprobare nr. 160.024......agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 iunie 2015 in M.Of. 411 din 10-iun-2015

Ordinul 581/2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici

...ORDIN nr. 581 din 14 iulie 2021 pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publiciAvând în vedere:- prevederile art. 54 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului......Referatul de aprobare nr. 28.387/2021 a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea formatului standard de raportare, a termenelor de raportare şi a instrucţiunilor privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 august 2021 in M.Of. 756 din 03-aug-2021

Ordinul 48/2021 pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde condiţiile, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la solicitările autorităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor

...concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilorVăzând Referatul de aprobare nr. 10.060 din 31.12.2021,în conformitate cu prevederile art. 66......concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor, prevăzut în anexa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 aprilie 2021 in M.Of. 336 bis din 02-apr-2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte