Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 139 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 694.261 acte

Ordinul 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

...jandarmeriei, indicând unitate de elită;b)lancea - voinţa, dar aminteşte şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;c)acele de ceasornic - executarea de planuri militare;d)grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;e)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;f)coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iunie 2008 in M.Of. 430 din 09-iun-2008

Regulament-Cadru din 2021 al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

...tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta serviciul;j)mijloace de transport şi vidanjare - în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (4) lit......Îndatoririle personalului de operareArt. 15(1)Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre.(2)Subordonarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 ianuarie 2021 in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Directiva 2009/73/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE

...energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a preţului sau prin introducerea de sisteme de contorizare şi de reţele inteligente, atunci când este cazul.(9)Statele membre asigură crearea unor puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. Astfel...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 august 2009 in Jurnalul Oficial 211L

Recomandarea 2012/148/UE/09-mar-2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă

...adecvate pentru a asigura o abordare coerentă.(5)Una dintre principalele sarcini şi condiţii prealabile pentru utilizarea sistemelor de măsurare inteligente este de a găsi soluţii tehnice şi juridice adecvate care să garanteze protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental înscris la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Statele membre şi părţile interesate ar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2012 in Jurnalul Oficial 73L

Recomandarea 2014/724/UE/10-oct-2014 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor pentru reţelele inteligente şi sistemele de contorizare inteligentă

...pe baza unor criterii specifice ("profiling").(6)Creşterea gradului de conştientizare cu privire la caracteristicile şi beneficiile substanţiale ale reţelelor inteligente ar trebui să sprijine această tehnologie să îşi folosească potenţialul maxim, reducând în acelaşi timp riscurile ca aceasta să fie utilizată în detrimentul interesului public şi sporindu-i, prin urmare, acceptabilitatea.(7)Drepturile şi obligaţiile prevăzute de Directiva 95/46/CE şi de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului......7) sunt pe deplin aplicabile sistemelor de contorizare inteligentă şi mediilor de reţele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.(7)Directiva 2002/58/CE a Parlamentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 18 octombrie 2014 in Jurnalul Oficial 300L

Ordonanta urgenta 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...concept pune utilizatorii inovaţiei în centru şi încurajează dezvoltarea inovaţiilor care sunt de interes pentru utilizatori.Întrucât strategiile pentru specializarea inteligentă oferă o nouă abordare de politici şi practici pentru cercetare şi inovare în regiuni care au drept scop promovarea schimbărilor structurale, dezvoltarea regională, creşterea capacităţii interne şi a avantajului comparativ regional prin investiţii direcţionate în domenii strategice......în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel naţional şi/sau la nivel regional;b)fondatori ai parcului de specializare inteligentă - autorităţi publice locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau alte unităţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2022 in M.Of. 721 din 18-iul-2022

Regulamentul 450/29-mai-2009 privind materialele şi obiectele active şi inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare

...o listă de substanţe autorizate este prevăzută de o măsură specifică.(3)Unele reguli aplicabile materialelor şi obiectelor active şi inteligente sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. Printre acestea se numără dispoziţii privind substanţele active eliberate care trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile comunitare şi de drept intern aplicabile produselor alimentare şi cu regulile în materie de etichetare. Ar trebui să se prevadă reguli specifice în cadrul......recipientul respectiv şi materialul ambalajului în care substanţa este încorporată ar trebui să facă obiectul dispoziţiilor specifice comunitare sau de drept intern aplicabile materialelor şi obiectelor respective.(6)Materialele şi obiectele active şi inteligente pot fi compuse dintr-unul sau mai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 mai 2009 in Jurnalul Oficial 135L

Ordinul 5.153/2021 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal

...există ............................... contra roboţilor.
3. În opinia Robotului Sophia, oamenii au mai multe ............................ decât roboţii.
4. După părerea unora, roboţii cu inteligenţă pot fi numiţi ............................... ceea ce ar face să aibă drepturi şi obligaţii.
5. Sophia este unică, deoarece a primit .............................................................................. .
Bill Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk şi-au exprimat public temerile că roboţii dotaţi cu inteligenţă artificială ar putea aduce sfârşitul civilizaţiei umane, iar de curând un android a făcut nişte declaraţii care par a le
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2021 in M.Of. 842 bis din 03-sep-2021

Directiva 944/05-iun-2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE

...trebui să beneficieze de asistenţă pentru a răspunde ofertelor bazate pe piaţă şi a beneficia de pe urma acestora.(24)Dreptul beneficiarilor preţurilor reglementate de a primi contoare inteligente individuale fără costuri suplimentare nu ar trebui să împiedice statelor membre să modifice funcţionalitatea sistemelor de contorizare inteligentă în cazul în care nu există infrastructură de contoare inteligente pentru că evaluarea costuri-beneficii în ceea ce priveşte introducerea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 158L

Directiva 2009/72/CE/13-iul-2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE

...energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a preţului sau prin introducerea de sisteme de măsurare şi de reţele inteligente, atunci când este cazul.(12)Statele membre asigură crearea unor puncte unice de informare pentru a pune la dispoziţia consumatorilor toate informaţiile necesare cu privire la drepturile lor, legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord. Astfel de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 august 2009 in Jurnalul Oficial 211L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte