Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 992 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securităţii sociale sau al protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.Art. 22:(ex-articolul 19 TCE)(1)Orice cetăţean al Uniunii care îşi are reşedinţa într-un stat......acelui stat. Acest drept se va exercita în condiţiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziţii derogatorii în cazul în care probleme specifice...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 83C

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securităţii sociale sau al protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.Art. 22:(ex-articolul 19 TCE)(1)Orice cetăţean al Uniunii care îşi are reşedinţa într-un stat......acelui stat. Acest drept se va exercita în condiţiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziţii derogatorii în cazul în care probleme specifice...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 mai 2008 in Jurnalul Oficial 115C

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

...cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securităţii sociale sau al protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.Art. 22:(ex-articolul 19 TCE)(1)Orice cetăţean al Uniunii care îşi are reşedinţa într-un stat......acelui stat. Acest drept se va exercita în condiţiile adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European; aceste norme de aplicare pot prevedea dispoziţii derogatorii în cazul în care probleme specifice...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 326C

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...de competenta sa.În limitele si în conditiile stabilite de Consiliu, hotarând cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, acesta din urma este consultat de catre autoritatile statelor membre în legatura cu orice proiect legislativ în domeniul care este de competenta sa.(7)Consiliul, hotarând în unanimitate la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European si a IME, poate sa-i încredinteze IME alte sarcini pentru pregatirea celei de-a treia etape.(8...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2002 in Jurnalul Oficial 325C

Tratat din 07-feb-1992 PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA

...ceea ce priveste accesul la activitatile independente si la exercitarea lor. Consiliul hotaraste în unanimitate, la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European, asupra directivelor a caror aplicare în cel putin un stat membru implica o modificare a principiilor legislative existente ale regimului profesiilor în ceea ce priveste formarea si conditiile de acces ale persoanelor fizice. În celelalte cazuri, Consiliul......DECLARATIE privind costurile estimate care rezulta din propunerile ComisieiConferinta constata angajamentul Comisiei ca, bazându-se, daca este cazul, pe consultarile pe care le considera necesare si consolidându-si sistemul de evaluare al legislatiei comunitare, sa tina seama, în ceea ce...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 29 iulie 1992 in Jurnalul Oficial 191C

Tratat din 2007 DE LA LISABONA de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene*)

...cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acţiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securităţii sociale sau al protecţiei sociale. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după consultarea Parlamentului European,"
36) La articolul 20, cuvintele "... stabilesc între ele normele necesare şi ..." se înlocuiesc cu ".., adoptă dispoziţiile necesare şi
......Se adaugă un nou paragraf, cu următorul text:
"Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare şi de cooperare necesare pentru
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 februarie 2008 in M.Of. 107 din 12-feb-2008

Tratat din 13-dec-2007 DE LA LISABONA DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA SI A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITATII EUROPENE

...cazul în care tratatele nu au prevazut puteri de actiune în acest sens, Consiliul, hotarând în conformitate cu o procedura legislativa speciala, poate adopta masuri în domeniul securitatii sociale sau al protectiei sociale. Consiliul hotaraste în unanimitate, dupa consultarea Parlamentului European."(36)La articolul 20, cuvintele "...stabilesc între ele normele necesare si... " se înlocuiesc cu "...adopta dispozitiile necesare si......Se adauga un nou paragraf, cu urmatorul text:"Consiliul, hotarând în conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care sa stabileasca masurile de coordonare si de cooperare necesare pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 17 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 306C

Hotarirea 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

...Comisia Europeană şi parlamentele naţionale, intitulat "Iniţiativa Barroso".Art. 2Examinarea parlamentară urmăreşte două obiective majore:a)evaluarea fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, inclusiv a poziţiilor Guvernului României faţă de acestea;b)respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii propunerilor legislative eligibile pentru testul subsidiarităţii conform Protocolului nr. 2 al Tratatului de la Lisabona.Art. 3Sunt supuse examinării parlamentare următoarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 aprilie 2011 in M.Of. 292 din 27-apr-2011

Decizia 1999/468/CE/28-iun-1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (*)

...de punere în aplicare conform unei proceduri eficiente care să respecte pe deplin dreptul de iniţiativă al Comisiei în materie legislativă;(8)ar trebui să se recurgă la procedura de consultare în toate cazurile în care este considerată ca fiind cea mai adecvată; procedura de consultare va continua să fie folosită în cazurile în care se aplică în prezent;(9)al doilea scop al prezentei decizii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 806/14-apr-2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (majoritate calificată)

...
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte