Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 811 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...la articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, Consiliul hotaraste cu majoritate calificata la propunerea Comisiei si dupa consultarea Parlamentului European.Publicat în Jurnalul Oficial cu numarul 325C din data de 24 decembrie 2002
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2002 in Jurnalul Oficial 325C

Metodologie din 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

...de mediu a alternativelor şi determinării opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.(2)Informarea şi consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislaţia de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile cu protecţia mediului.Art. 19Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel:a)autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a PAT informează publicul simultan prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 ianuarie 2011 in M.Of. 47 din 19-ian-2011

Hotarirea 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

...constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.SECŢIUNEA 4:Dispoziţii finaleArt. 29(1)Dispoziţiile referitoare la participarea angajaţilor la activităţile organelor unei societăţi comerciale prevăzute de legislaţia română, altele decât cele prevăzute de dispoziţiile prezentei hotărâri, nu se aplică societăţilor europene constituite în temeiul Regulamentului Consiliului (CE......nr. 2.157/2001.(2)Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajaţilor în ceea ce priveşte informarea, consultarea, participarea şi implicarea, prevăzute de legislaţia română, de care beneficiază angajaţii din cadrul unei SE, precum şi din filialele, sucursalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 martie 2007 in M.Of. 161 din 07-mar-2007

Hotarirea 188/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

...constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor.SECŢIUNEA 4:Dispoziţii finaleArt. 34(1)Dispoziţiile referitoare la participarea angajaţilor la activităţile organelor unei societăţi cooperative sau societăţi comerciale prevăzute de legislaţia română, altele decât dispoziţiile prezentei hotărâri, nu se aplică societăţilor cooperative europene constituite conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003......2)Prezenta hotărâre nu aduce atingere drepturilor existente ale angajaţilor în ceea ce priveşte informarea, consultarea, participarea şi implicarea, prevăzute de legislaţia română, de care beneficiază angajaţii SCE, precum şi din întreprinderile şi filialele acesteia, altele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 martie 2007 in M.Of. 162 din 07-mar-2007

Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

...pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia română privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii.(2)Informarea se face într-un moment......PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1006 din data de 18 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2006 in M.Of. 1006 din 18-dec-2006

Ordinul 282/1997 privind Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare

...ORDINUL Nr. 282 din 11 aprilie 1997 privind Procedura privind participarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului în activitatea de consultareLuând în considerare noile principii introduse de legislaţia din domeniul gospodăririi apelor şi necesitatea reglementării modului de aplicare a acestora,văzând referatul Direcţiei strategii şi reglementarea resurselor de......transmite solicitarea de aviz)Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100bis din data de 26 mai 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 26 mai 1997 in M.Of. 100 bis din 26-mai-1997

Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

...Oficial al României, Partea I.-****-
p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
ANEXĂ:METODOLOGIE de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanismPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 19 ianuarie 2011
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 ianuarie 2011 in M.Of. 47 din 19-ian-2011

Ordinul 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor

...ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
ANEXĂ:PROCEDURĂ privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelorPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 7 noiembrie 2005
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 noiembrie 2005 in M.Of. 984 din 07-noi-2005

Hotarirea 25/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social

...Mihai Busuioc
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
ANEXĂ:STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Consultării Publice şi Dialogului SocialNumăr maxim de posturi 95, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministruluiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 52 din data de 18 ianuarie 2017
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 ianuarie 2017 in M.Of. 52 din 18-ian-2017

Hotarirea 735/2016 pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

...din domeniul său de activitate, în scopul creşterii transparenţei în administraţia publică;"-****-
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 806 din data de 13 octombrie 2016
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 octombrie 2016 in M.Of. 806 din 13-oct-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte