Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 916 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

...profesionale;g)reprezentarea medicilor cu practică independentă care desfăşoară activităţi medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;h)consultările privind normele de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.(3)Colegiul Medicilor din România avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice.Art. 407În exercitarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 aprilie 2006 in M.Of. 372 din 28-apr-2006

Ordinul 136/1996 privind accesul la consultarea documentelor si a instrumentelor de evidenta existente la organele in drept, referitoare la istoria minoritatilor nationale, si situatia juridica a bunurilor imobile care au apartinut organizatiilor (comunitatilor) cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

...ORDIN nr. 136 din 25 aprilie 1996 privind accesul la consultarea documentelor şi a instrumentelor de evidenţă existente la organele în drept, referitoare la istoria minorităţilor naţionale, şi situaţia juridică a bunurilor imobile care au aparţinut organizaţiilor (comunităţilor) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din RomâniaMinistrul de interne, secretarul general al......reprezentanţilor organizaţiilor îndreptăţite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, cuprinse în anexa nr. 1, spre consultare, documentele sau instrumentele de evidenţă referitoare la istoria minorităţilor naţionale şi la situaţia juridică a bunurilor imobile ale organizaţiilor (comunităţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 mai 1996 in M.Of. 96 din 13-mai-1996

Ordinul 136/1996 privind accesul la consultarea documentelor si a instrumentelor de evidenta existente la organele in drept, referitoare la istoria minoritatilor nationale, si situatia juridica a bunurilor imobile care au apartinut organizatiilor (comunitatilor) cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

...ORDIN nr. 136 din 25 aprilie 1996 privind accesul la consultarea documentelor şi a instrumentelor de evidenţă existente la organele în drept, referitoare la istoria minorităţilor naţionale, şi situaţia juridică a bunurilor imobile care au aparţinut organizaţiilor (comunităţilor) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din RomâniaMinistrul de interne, secretarul general al......reprezentanţilor organizaţiilor îndreptăţite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, cuprinse în anexa nr. 1, spre consultare, documentele sau instrumentele de evidenţă referitoare la istoria minorităţilor naţionale şi la situaţia juridică a bunurilor imobile ale organizaţiilor (comunităţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 mai 1996 in M.Of. 96 din 13-mai-1996

Codul Muncii din 2003 CODUL MUNCII (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003)

...salariat.Art. 190Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională.Art. 191(1)Angajatorul persoană juridică elaborează anual planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.(2)Planul de formare profesională face parte integrantă din contractul colectiv de muncă......judeţ şi în municipiul Bucureşti.Art. 256Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii sunt reglementate prin lege specială.TITLUL XI:Răspunderea juridicăCAPITOLUL I:Regulamentul internArt. 257Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 februarie 2003 in M.Of. 72 din 05-feb-2003

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...în fapt, le-a cunoscut.Art. 23:Concursul dintre formele de publicitateDacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus în acelaşi timp unor formalităţi de publicitate diferite, neefectuarea unei cerinţe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.Art. 24:Consultarea registrelor publiceOrice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condiţiile legii, să consulte registrele publice privitoare la......un drept, act, fapt sau o anumită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certificate de pe acestea.-****-CARTEA I:Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...de conditiile si de reglementarile tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evita impunerea constrângerilor administrative, financiare si juridice susceptibile sa frâneze crearea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.Consiliul hotaraste în conformitate cu procedura mentionata la articolul 251 dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetului Regiunilor, cu exceptia domeniilor mentionate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) si...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 24 decembrie 2002 in Jurnalul Oficial 325C

Regulamentul 1234/22-oct-2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (''Regulamentul unic OCP'')

...în careComisia constată că astfel concurenţa este exclusă sau că obiectivele articolului 33 din tratat sunt periclitate.(2)După consultarea statelor membre şi ţinând cont de opinia întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi interesate, precum şi a oricărei alte persoane fizice sau juridice considerate necesare, Comisia, sub rezerva controlului Curţii de Justiţie, are competenţa exclusivă de a hotărî, printr-o decizie care se...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 16 noiembrie 2007 in Jurnalul Oficial 299L

Tratat din 07-feb-1992 PRIVIND UNIUNEA EUROPEANA

...de conditiile si reglementarile tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evita impunerea de constrângeri administrative, financiare si juridice de natura sa împiedice înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.Consiliul hotaraste în conformitate cu procedura mentionata la articolul 189c din tratat si dupa consultarea Comitetului Economic si Social.(3)Cu toate acestea, Consiliul hotaraste în unanimitate, la propunerea Comisiei, dupa consultarea Parlamentului European si...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 29 iulie 1992 in Jurnalul Oficial 191C

Codul Penal din 1968 CODUL PENAL

...de catre un colectiv de specialisti din cadrul Ministerului Justitiei, Procuraturii Generale, Tribunalului Suprem, Ministerului Afacerilor Interne, Institutul de cercetari juridice al Academiei, cu consultarea a numerosi teoreticieni si practicieni ai dreptului. La elaborarea proiectului s-a pornit de la prevederile Constitutiei tarii, a fost utilizat tot ceea ce s-a dovedit valoros in stiinta juridica romaneasca si in practica noastra judiciara, au fost consultate legislatia si literatura de specialitate din celelalte tari socialiste, precum si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iunie 1968 in B.Of. 79 bis din 21-iun-1968

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE - VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...de condiţiile şi de reglementările tehnice existente în fiecare dintre statele membre. Aceste directive evită impunerea constrângerilor administrative, financiare şi juridice susceptibile să frâneze crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor.În domeniile menţionate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) şi (g...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 30 martie 2010 in Jurnalul Oficial 83C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte