Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 10 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.099 acte

Ordinul 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor

...comerciale pe acţiuni
35
Societăţi comerciale cu răspundere limitată
CAPITOLUL II:SECŢIUNEA 1:Formulare privind raportarea contabilă la 30 iunie 2012
Judeţul ..............
Forma de proprietate ..............
Persoana juridică
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ..............
Adresa: localitatea ............., sectorul .........., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....
Telefon ........, fax ........
Cod clasă CAEN ..............
Număr din registrul comerţului ..............
Cod unic de înregistrare ..............
(1)BILANŢ ASIGURĂTORI la data de 30 iunie 2012- lei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2012 in M.Of. 451 bis din 05-iul-2012

Procedura de implementare din 2012 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02 Revizia 1)

...de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei ............... nr. ......../2012.
Titlul planului de investiţii:
Denumire solicitant:
Cod Unic de Înregistrare:
Nr. de înregistrare la ORC:
Adresă solicitant:
Judeţul:
Cod poştal:
Nr. Telefon:
Nr. Fax:
Email:
COD CAEN aferent activităţii principale:
COD CAEN aferent planului de investiţii:
Locaţia implementării planului
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2012 in M.Of. 331 bis din 16-mai-2012

Norma din 2013 privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

...35
Societăţi comerciale cu răspundere limitată
Anexa nr. 2:PARTEA 1:CAPITOLUL 1:BILANŢ ASIGURĂTORI la data de 31 decembrie 2012
Judeţul .............|_|_|
Forma de proprietate .............|_|_|
Persoana juridică .........................
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .............
Adresa: localitatea .............., sectorul ..........., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ..... Telefon ..............., fax ...............
Cod clasă CAEN .............|_|_|_|_|
Număr din registrul comerţului .............
Cod unic de înregistrare .....|_|_|_|_|_|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2013 in M.Of. 100 bis din 20-feb-2013

Ordinul 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

..._______
Număr din registrul comerţului _____
Forma de proprietate ______________|_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _______
Cod clasă CAEN __________|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare ___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(1)SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2012
Cod 10
- lei -
Denumirea elementului
Nr. rd.
Sold la:
01.01.2012
30.06.2012
A
B
1
2
A
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2012 in M.Of. 427 din 27-iun-2012

Norma sanitara veterinara din 2007 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor

...măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, dispune autorizaţia sanitară veterinară a unităţii cu numărul ........................, cu sediul în localitatea ........................., strada ..............................nr. .................., sectorul ......., codul ......................., judeţul ..............................., pentru următoarele activităţi:
Cod CAEN
Unitate
Activitate*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Ştampila
Semnătura
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2007 in M.Of. 198 din 22-mar-2007

Decizia 243/2012 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 147/2012

...de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobat prin Decizia preşedintelui Agenţiei ................ nr. ............. /2012.
Titlul planului de investiţii:
Denumirea solicitantului:
Codul unic de înregistrare:
Nr. de înregistrare la ORC:
Adresa solicitantului:
Judeţul:
Codul poştal:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:
COD CAEN aferent activităţii principale
COD CAEN aferent planului de investiţii:
Locaţia implementării
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2012 in M.Of. 408 din 19-iun-2012

Plan National din 2017 de Gestionare a Deşeurilor

...pe lângă estimările cantităţilor de deşeuri alimentare generate în România, sunt prezentate şi cantităţile generate în UE 28 în anul 2012, conform [FUSIONS 2016].Tabel II-13: Cantităţi de deşeuri alimentare generate în România şi UE 28, în funcţie de sursa de generare
Sector
Clasificare Caen
Cod CAEN
Deşeuri alimentare generate în România, 2012, tone/an
Deşeuri alimentare generate în România, 2014, tone/an
Deşeuri alimentare generate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 ianuarie 2018 in M.Of. 11 bis din 05-ian-2018

Ordinul 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

...de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Codul sub care operatorul a raportat date şi informaţii statistice:
1. Codul CAEN raportat pentru anul 2007, utilizând clasificarea CAEN rev.
2. Codul CAEN raportat pentru anul 2010, utilizând clasificarea CAEN rev
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2017 in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Procedura din 2018 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

...implementare. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de implementare sau raportare între şomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislaţiei.3.3.Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:- 10 Industria alimentară- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2018 in M.Of. 571 bis din 06-iul-2018

Ghid de finantare din 2016 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

...în original, care trebuie să conţină activităţile principale şi sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora);
1.9.
Documentul care atestă prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), dacă solicitantul intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 360/2012.
II. ELIGIBILITATE
2.1.
Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 august 2016 in M.Of. 597 din 05-aug-2016