Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 28 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Codul Muncii din 1972 Codul Muncii al Romaniei - actualizat

...modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.Publicat in Brosura din 12 noiembrie 1997 ...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 noiembrie 1997 in Brosura din 12-nov-1997

Ordonanta urgenta 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...sociale,Marian SârbuAnexa nr. 1:1.Anexa nr. 1/01: BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE- mii lei -
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program actualizat
Influenţe
+/-
2002
Program rectificat
A
B
1
2
3=1+2
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
-4.781.000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 noiembrie 2002 in M.Of. 810 din 07-noi-2002

Ordonanta 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

...3/04/19/07:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2004 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
A
B
1
2
3=2+1
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 iulie 2004 in M.Of. 656 din 21-iul-2004

Ordonanta urgenta 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare

...prezenta ordonanţă de urgenţă.-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
Anexa nr. 1:BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ PE ANUL 2004MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat 2004
Modificări
+/-
Program modificat 2004
A
B
1
2
3=1+2
CHELTUIELI - TOTAL
17.837.458.436
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 noiembrie 2004 in M.Of. 1075 din 18-noi-2004

Ordonanta urgenta 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

...3/04/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
A
B
1
2
3=2+1
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iulie 2005 in M.Of. 570 din 04-iul-2005

Acord din 28-nov-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Centraficană cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu lemn şi produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...gestionare a cazurilor de neconformitate;- documentul care reglementează utilizarea lemnului neconform;(b)Ministerul Mediului şi Ecologiei:- texte de aplicare a codului mediului;- texte privind măsurile de impact asupra mediului;(c)Ministerul Agriculturii:- textul actualizat privind compensarea pentru culturi;- Codul rural (drepturi de utilizare, dreptul funciar);(d)Ministerul care răspunde de aspectele legate de muncă:- documentul care reglementează transportul lemnului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 iulie 2012 in Jurnalul Oficial 191L

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...naţională, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.(2)În cadrul Clasificării activităţilor din economia naţională, actualizată potrivit alin. (1), unităţile şi instituţiile identifică, în funcţie de specificul activităţii principale desfăşurate, codul CAEN aferent.Art. 10Termenul de declarare şi de plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 februarie 2008 in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Ordonanta 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

...304/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
A
B
1
2
3=2+1
CHELTUIELI-TOTAL
5004
Fond aferent salariilor de bază
08001
266
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2003 in M.Of. 620 din 30-aug-2003

Decizia 1552/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...care a introdus posibilitatea obligării angajatorului la despăgubirea morală cauzată angajatului. Prin urmare, Legea nr. 188/1999 nu a fost actualizată, aşa cum s-a întâmplat cu Codul muncii şi cu Legea nr. 554/2004.Tribunalul Giurgiu - Secţia civilă consideră că reglementarea criticată nu constituie un impediment pentru funcţionarii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 februarie 2012 in M.Of. 106 din 09-feb-2012

Hotarirea 83/2003 privind autorizarea societatilor comerciale care presteaza servicii de selectie si plasare a personalului navigant maritim sau fluvial roman pe nave care arboreaza pavilion roman ori strain, precum si instituirea unor masuri de securitate financiara in caz de abandonare a acestuia in afara Romaniei

...a personalului navigant numai dacă au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, "selecţia şi plasarea forţei de muncă", cod 7450, activitate prevăzută în Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.Art. 2(1)Agenţiile de personal navigant prestează servicii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 februarie 2003 in M.Of. 84 din 11-feb-2003