Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 72 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...legii celei vechi.-****-Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 133 din 27 iunie 1997
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Legea LX/1881 privind executarea imobiliara silita in Ardeal - actualizata

...LEGE execuţională nr. 60 (LX) din 1 ianuarie 1881 privind executarea imobiliară silită în Ardeal - actualizataConsideratiuni introductiveProcedura executiei silite asupra bunurilor nemiscatoare este reglementata in Codul de procedura civila roman in art. 492-593. Prin art. 13 din Legea extinderii legislatiei civile si comerciale nr. 389 din 22 iunie 1945, se prevede insa ca executarea silita asupra bunurilor imobile sau asupra uzufructului, cum si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 1 ianuarie 1881 in M.Of. 1 din 01-ian-1881

Ordonanta urgenta 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza în mod corespunzător, fără plata unei taxe.Art. VIILa data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se înlocuieşte cu sintagma "contract civil" sau, după caz, "contracte civile", iar...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2011 in M.Of. 696 din 30-sep-2011

Norma sanitara veterinara din 2010 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor

...prezenta normă sanitară veterinară.(6)Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării suinelor din exploataţiile comerciale.-****-Anexa nr. 1:INFORMAŢII MINIME conţinute de registrul exploataţieiRegistrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii, actualizate la zi:a)date referitoare la exploataţie:1.codul exploataţiei;2.adresa exploataţiei;3.numele şi adresa deţinătorului;4.tipul de producţie;b)date referitoare la animalele din exploataţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 aprilie 2010 in M.Of. 286 bis din 30-apr-2010

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

...integrantă din prezentele norme metodologice.(7)Prezentele norme metodologice nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării porcinelor din exploataţiile comerciale industriale.-****-ANEXA Nr. 1:INFORMAŢII MINIME conţinute de registrul exploataţieiRegistrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii, actualizate la zi:a)date referitoare la exploataţie:1.codul de identificare a exploataţiei;2.adresa exploataţiei;3.numele şi adresa deţinătorului;b)date referitoare la animalele din exploataţie:1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 noiembrie 2008 in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Hotarirea 1393/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. MF
Cod de clasificare
Denumire
Descriere tehnică
Adresa
Anul PIF
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
Baza legală
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
64187
8.18.03
Acumulare şi baraj
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2011 in M.Of. 43 din 18-ian-2011

Hotarirea 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...Bucureşti, după caz.Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, care generează venituri comerciale în sensul art. 49 din Codul fiscal, care stau la baza elaborării nomenclatorului de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale şi a municipiului Bucureşti.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 martie 2011 in M.Of. 150 din 01-mar-2011

Decizia 542/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

...prin care se solicită acordarea unui nou termen în vederea angajării unui apărător. În temeiul art. 156 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea Societatea Comercială "Itxdata Services" - S.R.L. din Arad motivează cererea şi prin aceea că urmează să îşi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN 2, urmând să depună dovada în acest sens.Reprezentantul Ministerului Public consideră procedura de citare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 iunie 2008 in M.Of. 446 din 13-iun-2008

Hotarirea 357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
1
63685
8.28.01
STAŢIE HIDROMETRICĂ
Ţara: România; Judeţul: Mureş; Oraşul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iunie 2013 in M.Of. 366 din 19-iun-2013

Hotarirea 505/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

...2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt.
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Descrierea tehnică
Adresa
Valoarea de inventar actualizată
- lei -
1
63597
8.30
PONTON ACOSTARE COMPUS SULINA
Ponton, cabină, dormitor
Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr.: -; DADL
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 488 din 02-aug-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 Inainte