Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 23 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Codul Civil din 1864 CODUL CIVIL, actualizat pana in 1997

...CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 - actualizat pana in 1997Titlul preliminar:Despre efectele şi aplicarea legilor în genereArt. 1Legea dispune numai pentru viitor; ea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 ianuarie 1997 in Brosura din 01-ian-1997

Codul Comercial din 1887 - actualizat

...sint marcate in text, dupa numarul articolului, cu "***". Actul abrogator este mentionat la sfirsitul articolului sau seriei de articole abrogate.*) ActualizatCARTEA I:DESPRE COMERT IN GENERETITLUL I:DISPOZITIUNI GENERALEArt. 1In comert se aplica legea de fata. Unde ea nu dispune se aplica Codul civil.Art. 2Bursele, balciurile (iarmarocurile), targurile, docurile si antrepozitele, precum si celelalte institutiuni care servesc comertului, se reguleaza prin legile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 iunie 1997 in M.Of. 133 din 27-iun-1997

Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...notariale sau judiciare începute după intrarea în vigoare a Codului civil.Art. 93Prevederile art. 958 şi 959 din Codul civil se aplică numai faptelor săvârşite după intrarea în vigoare a Codului civil.Art. 94Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 iunie 2011 in M.Of. 409 din 10-iun-2011

Ordonanta urgenta 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

...în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil se vor actualiza în mod corespunzător, fără plata unei taxe.Art. VIILa data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2011 in M.Of. 696 din 30-sep-2011

Ordonanta 87/2000 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase

...află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului.CAPITOLUL IV:Dispoziţii finaleArt. 13Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Codului civil.Art. 14Valoarea minimă a pagubei prevăzute la art. 2 lit. d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de nivelul inflaţiei.Art. 15Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:a)pagubelor generate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 septembrie 2000 in M.Of. 421 din 01-sep-2000

Decizia 38/1996 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 76/1992 privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar

...libertăţii de voinţă a părţilor, în caz de neexecutare a obligaţiilor asumate, este stabilită şi de prevederile art. 1088 din Codul civil, precum şi de cele ale art. 43 din Codul comercial.Cât priveşte argumentul că dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 76/1992, prin care se autorizează Guvernul să actualizeze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 iulie 1996 in M.Of. 165 din 26-iul-1996

Hotarirea 706/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 septembrie 2018 in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Hotarirea 490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 12 iulie 2018 in M.Of. 592 din 12-iul-2018

Hotarirea 1034/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 4 ianuarie 2019 in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Hotarirea 826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

...tribunalelorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1Se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 octombrie 2018 in M.Of. 915 din 30-oct-2018