Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1510 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.287 acte

Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

...de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.
Sistemul de codificare al clasificării CAEN
Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
- un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);
- un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);
- un al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2007 in M.Of. 293 din 03-mai-2007

Legea 62/2011 a dialogului social

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN.Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 mai 2011 in M.Of. 322 din 10-mai-2011

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Hotarirea 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

...din ......... , în perioada ......... am verificat situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....... , având codul unic de înregistrare nr. ..... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiţii speciale,|________________________|sediul în localitatea ........... , str. ......... nr. ....... , judeţul/sectorul......împuternicitului unităţii - responsabilul cu securitatea radiologică, domnul/doamna ............... , constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ...... , având codul unic de înregistrare nr. ...... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 septembrie 2003 in M.Of. 645 din 10-sep-2003

Ordinul 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme

...2.2.Domeniul de acreditareDomeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit în conformitate cu clasificarea activităţilor economice (cod CAEN). Domeniul de acreditare este limitat de competenţa verificatorului de mediu şi ia în considerare amploarea şi complexitatea activităţii, după caz......evaluarea rezultatelor investigării incidentelor anterioare.ANEXA Nr. 8:DATELE DE ÎNREGISTRARECerinţe minime
Numele organizaţiei:
Adresa organizaţiei:
Persoana de contact:
Cod CAEN al activităţii:
Numărul de angajaţi:
Numele verificatorului de mediu:
Numărul acreditării:
Domeniul de acreditare:
Data următorului raport asupra mediului
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 ianuarie 2004 in M.Of. 81 din 30-ian-2004

Ordonanta urgenta 56/2002 privind programul de masuri de restructurare financiara a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

...către A.V.A.B., precum şi dezvoltarea activităţii şi care are ca obiect principal de activitate agricultura (cultura vegetală - cod CAEN 011, zootehnia - cod CAEN 012, activităţi mixte de cultură vegetală şi creşterea animalelor - cod CAEN 013 şi servicii auxiliare - cod CAEN 014), industria...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 mai 2002 in M.Of. 355 din 28-mai-2002

Ordonanta urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

...sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit;b)Codul CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare;c)dreptul de stabilire - prerogativa unui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 aprilie 2008 in M.Of. 328 din 25-apr-2008

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...13:DECLARAŢIA debitelor existente la data de 31.03.2001A.Date de identificare angajator
Denumire angajator
CNP angajator
Cod fiscal
Nr. înreg. Oficiul Registrul Comerţului
Cod CAEN
B.Debite existente la 31.03.2001
Fondul
Contribuţii
Majorări
Penalităţi
Total
1
2
3
4
5=2+3+4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Legea 47/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

...repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:1. cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi baze sportive;2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii;3. cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 martie 2004 in M.Of. 257 din 23-mar-2004

Ordinul 423/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

...la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. conform prevederilor legale în vigoare,- Codul unic de înregistrare nr. .........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 martie 2013 in M.Of. 174 bis din 29-mar-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte