Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 48 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Ordinul 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 august 2008 in M.Of. 620 din 25-aug-2008

Prescriptii tehnice C10/1-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune''

...şi, după caz, atelierele de proiectare proprii, stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax etc.);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 decembrie 2003 in M.Of. 921 bis din 22-dec-2003

Prescriptii tehnice C4/1/2003 ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune''

...sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 decembrie 2003 in M.Of. 929 bis din 23-dec-2003

Prescriptii tehnice C12-2003/2003 privind cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, ediţia 1

...sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 2 februarie 2004 in M.Of. 97 bis din 02-feb-2004

Prescriptii tehnice C6-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide''

...şi, după caz, atelierele de proiectare proprii, stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) al agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 decembrie 2003 in M.Of. 902 bis din 17-dec-2003

Ordonanta urgenta 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 octombrie 2018 in M.Of. 854 din 09-oct-2018

Hotarirea 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

...datele necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, conform codurilor CAEN şi/sau PRODROM.Art. 14Datele prevăzute în anexele la prezenta hotărâre se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, luându-se în considerare dinamica şi evoluţia datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 ianuarie 2008 in M.Of. 26 din 14-ian-2008

Prescriptii tehnice C11/2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice -ediţia 1-

...este amplasat sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Ordinul 191/2023 privind aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora

...12.Coloana 12: "f_jur" conţine abrevierea formei de organizare a clientului - persoană juridică, aşa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.13.Coloana 13: "cod_CAEN" conţine codul CAEN al activităţii de bază a clientului - persoană juridică, aşa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 iulie 2023 in M.Of. 625 din 10-iul-2023

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...primite de la Oficiul naţional al Registrului Comerţului şi al declaraţiilor pe proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005