Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 202 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Codul de Procedura Fiscala din 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)

...000.000 lei.Art. 184:Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilorConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente.Art. 185:Actualizarea sumei amenzilorLimitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezentul cod pot fi actualizate anual, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.Art. 186:Dispoziţii aplicabile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 decembrie 2003 in M.Of. 941 din 29-dec-2003

Norme Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...2015, respectiv art. 26 alin. (6) din Codul fiscal;- suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal;- actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului actualizat cu rata inflaţiei este de 50.000 lei;- metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară.Pentru simplificare considerăm că durata de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 ianuarie 2016 in M.Of. 22 din 13-ian-2016

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...art. 56 alin. (4) lit. a), art. 73, art. 81 alin. (4) şi art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.40.Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global, precum şi pentru recalcularea impozitului anual pe veniturile din salarii, deducerea personală de bază se actualizează potrivit art. 43 alin. (2) sau alin. (4) din Codul fiscal.41.Rotunjirea la suta de mii de lei se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Hotarirea 1.106/2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII ''Accize şi alte taxe speciale'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

...şi plăţii accizelor aferente la nivelul prevăzut în anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1), (3) şi (4) din Codul fiscal. Pentru producătorii de vinuri liniştite, precum şi pentru micii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 septembrie 2022 in M.Of. 887 din 09-sep-2022

Hotarirea 864/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

...numărul de grade Plato;K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 octombrie 2020 in M.Of. 956 din 16-oct-2020

Hotarirea 59/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

...Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA Nr. 1:MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUICOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" S.A.Cod fiscal: 11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
INDICATORI
Nr. rd.
BVC aprobat 2006
BVC actualizat 2006
Diferenţe
0
1
2
3
4
5
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 ianuarie 2007 in M.Of. 75 din 31-ian-2007

Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...sau pe un alt amplasament;7.grila notarială - ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 4Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 mai 2013 in M.Of. 278 din 17-mai-2013

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...administrarea pădurilor, justificată şi notificată entităţii în cauză, dacă este cazul.
Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră şi-a achitat obligaţiile fiscale de drept comun.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolele 66 şi 69 din Legea 94/01
- articolul 122 din Decretul 95-531
- Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3)
- Legea finanţelor 2002/003 şi următoarele
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Ordinul 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal

...F.
Unitate teritorială competentă .....................
Instituţia .....................
Judeţul .....................
Organul care actualizează .....................
Înregistrat la unitatea teritorială competentă
Nr. ............. Data ....../....../............
Înregistrat la Organul care actualizează
Nr. ............. Data ....../....../............
Înregistrat la compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal
Nr. ............. Data ....../....../............
FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
Pentru contribuabilul:
Cod de identificare fiscală: .............
Nume şi prenume/denumire: ..........................................
Domiciliul fiscal:
Judeţ: ..................... Localitate: .......................... Sector: .............
Strada: ................. Număr: ........ Bloc: ........ Scara: ....... Ap
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 octombrie 2015 in M.Of. 759 din 12-oct-2015

Ordinul 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal

...în cadrul compartimentului cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal, de către salariatul ...........................Semnătura salariatului:la data de: __/__/____cod MFP: 14.13.43.15/1(2)_
Număr de operator de date cu caracter personal - .....
FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL
Unitate teritorială competentă .................
Instituţia.................................................
Judeţul...................................................
Organul care actualizează........................
Înregistrat la unitatea teritorială competentă
Nr. ..................... Data __/__/____
Înregistrat la Organul care actualizează
Nr. ................Data__/__/____
Înregistrat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 octombrie 2011 in M.Of. 756 din 27-oct-2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte