Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 62 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Regulamentul 178/28-ian-2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare

...atribuţiile care îi revin în condiţiile stabilite de prezentul regulament.(8)Anual, înainte de 31 ianuarie, Consiliul de administraţie adoptă agenda de lucru a Autorităţii pentru anul următor. De asemenea, el adoptă un program multianual revizuibil. Consiliul de administraţie se asigură că aceste programe sunt conforme cu priorităţile legislative şi de politică ale Comunităţii în domeniul siguranţei produselor alimentare.Anual, înainte de 30 martie, Consiliul de administraţie adoptă raportul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia

...Cooperare şi Verificare (denumit în continuare MCV).În consecinţă, se impune în primul rând asumarea de către palierul politic a agendei naţionale anticorupţie şi a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ şi instituţional din domeniul anticorupţiei. Totodată, sunt necesare consolidarea evaluării riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie, corelarea şi eficientizarea mecanismelor......Limite de acţiune ce afectează capacitatea naţională de prevenire şi combatere a corupţiei- Lipsa asumării de către palierul politic a agendei naţionale anticorupţie şi a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ şi instituţional din domeniul anticorupţiei;- Raportarea neunitară a incidentelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 decembrie 2021 in M.Of. 1218 bis din 22-dec-2021

Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...Europene;d)examinare parlamentară - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere examinează şi evaluează proiectele de acte legislative sau fără caracter legislativ ale Uniunii Europene din punct de vedere al fondului reglementării şi implicaţiilor acestora asupra sistemului legislativ naţional;e)mandat - poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 21 decembrie 2013 in M.Of. 820 din 21-dec-2013

Decizia 449/2013 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, 3 şi 18 din Legea privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...Europene;d) examinare parlamentară - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere examinează şi evaluează proiectele de acte legislative sau fără caracter legislativ ale Uniunii Europene din punct de vedere al fondului reglementării şi implicaţiilor acestora asupra sistemului legislativ naţional;e) mandat - poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 14 decembrie 2013 in M.Of. 784 din 14-dec-2013

Hotarirea 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910

...în lumina viitoarei orientări din partea Curţii.
Comisia pentru afaceri europene Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
17.
Agenda europeană privind securitatea
Fără caracter legislativ
Informare
Comunicarea va propune crearea unei agende europene privind securitatea pentru perioada 2015-2020 prin revizuirea acţiunilor în curs şi identificarea de noi acţiuni, ţinând cont de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 27 martie 2015 in M.Of. 205 din 27-mar-2015

Decizia 583/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor, întrucât, la momentul emiterii Deciziei nr. 5/2018 (27 iunie a.c.), această iniţiativă legislativă nu mai era pe agenda Parlamentului, fiind trimisă, încă din data de 25 mai 2018, în conformitate cu art. 77 alin. (1) din Constituţie, Preşedintelui......a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor, întrucât la momentul emiterii Deciziei nr. 5/2018 (27 iunie a.c.), această iniţiativă legislativă nu se mai afla pe agenda Parlamentului.- Lipsa de competenţă a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 octombrie 2018 in M.Of. 845 din 04-oct-2018

Hotarirea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

...ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru......3.3.1
Regulament modificat
Nr. de şedinţe/dezbateri/ audieri publice
Nr. de şedinţe/dezbateri/audieri secrete
Nr. de proiecte legislative/ amendamente/ agende publicate
Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative
Site-ul instituţiei
3.3.2
Cod de conduită adoptat
Mecanism de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 august 2016 in M.Of. 644 din 23-aug-2016

Decizia 784/2012 [A] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. 3, art. 18 şi art. 19 din Legea privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene

...termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: [...]e)mandat - poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene";- Art. 3: "(1) În exercitarea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Parlamentul sau una dintre......criticată este definit termenul de "mandat" în sensul că acesta reprezintă "poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene".Curtea observă că această definiţie nu aduce atingere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 octombrie 2012 in M.Of. 701 din 12-oct-2012

Declaratie din 2005 DE POLITICĂ GENERALĂ privind reconstrucţia României după inundaţii, integrarea în Uniunea Europeană si reforma în justiţie

...domnilor senatori şi deputaţi!Constituţia României încredinţează Guvernului o serie de pârghii politice prin care acesta îşi poate stabili priorităţile agendei sau programului legislativ.Una dintre acestea este posibilitatea ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe o declaraţie de politică generală, în actualul context......mai puţin. Nu există costuri prea mari pentru ca cetăţeanul să îşi găsească dreptatea.Guvernul României îşi angajează răspunderea pentru agenda prezentată în această declaraţie politică.Măsurile la care declaraţia politică face referire vor fi concretizate în perioada următoare în măsuri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 1 august 2005 in M.Of. 690 din 01-aug-2005

Hotarirea 616/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia

...de azil şi refugiaţi şi se alătură eforturilor comunităţii internaţionale de a identifica soluţii durabile pentru situaţia refugiaţilor, inclusiv prin Agenda pentru Protecţie a înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.România contribuie activ la dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional şi la construirea unor sisteme de azil funcţionale în Estul şi Sud - Estul Europei.O atenţie deosebită este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 mai 2004 in M.Of. 406 din 06-mai-2004