Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2096 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 706.712 acte

Hotarirea 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora

...Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Mircea Ciumara
ANEXA:REGULAMENT-CADRU privind autorizarea, organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi actualizarea tarifelor de licenţă percepute acestoraPublicată în Monitorul Oficial cu numărul 70 din data de 18 aprilie 1997
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 aprilie 1997 in M.Of. 70 din 18-apr-1997

Hotarirea 638/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti

...Stat pentru Probleme Speciale,
Petru Pană
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXĂ:INSTRUCŢIUNI privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului BucureştiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 447 din data de 19 mai 2004
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 mai 2004 in M.Of. 447 din 19-mai-2004

Hotarirea 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie

...reprezentantului familieiSeria si Data eliberarii actului de de familieSemnatura de primireDomiciliulnumarul livretului identitate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 septembrie 1997 in M.Of. 246 din 19-sep-1997

Ordinul 3109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

...asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.-****-
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Nicolae Eugen Crişan
ANEXĂ:NORME privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilorPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 1243 din data de 23 decembrie 2004
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 decembrie 2004 in M.Of. 1243 din 23-dec-2004

Hotarirea 740/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Eremia Grigorescu'' al Judeţului Galaţi

...1.991.137,29
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 8 iunie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iunie 2022 in M.Of. 559 din 08-iun-2022

Hotarirea 900/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

...nr. 32652
845.700
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1022 din data de 3 noiembrie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 noiembrie 2020 in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Ordinul 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
ANEXĂ:PRECIZĂRI privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 186 din data de 17 martie 2011
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 martie 2011 in M.Of. 186 din 17-mar-2011

Ordinul 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

...completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:Art. 1Pentru anul fiscal 2008, indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 3,8%.Art. 2Direcţia generală legislaţie impozite directe, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor......Doica,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 87 din data de 4 februarie 2008
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 februarie 2008 in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Ordinul 1459/2006 privind înfiinţarea Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizate şi aprobarea procedurii de înfiinţare şi actualizare a acestuia

...publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ:PROCEDURA de înfiinţare şi actualizare a Registrului naţional al operatorilor de produse accizabile armonizatePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 13 septembrie 2006
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 septembrie 2006 in M.Of. 777 din 13-sep-2006

Ordinul 1413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant

...modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant stabileşte tipurile de norme tehnice, planificarea şi etapele de elaborare / actualizare, structura şi regulile generale de redactare, precum şi termenul pentru actualizarea periodică în vederea alinierii la progresul tehnic şi ştiinţific şi armonizării cu legislaţia şi reglementările europene în domeniul feroviar.Art. 3(1)Autoritatea responsabilă cu elaborarea / actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 decembrie 2008 in M.Of. 828 din 09-dec-2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte