Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 25454 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 663.205 acte

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*) - RepublicareCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Activitatea de legiferare(1)Reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.(2)Actele normative se iniţiază, se elaborează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

...LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativeParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Activitatea de legiferare(1)Reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.(2)Actele normative se iniţiază, se elaborează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 martie 2000 in M.Of. 139 din 31-mar-2000

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARE

...LEGE nr. 24 din 27 martie 2000*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARECAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1:Activitatea de legiferare(1)Reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.(2)Actele normative se iniţiază, se elaborează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2010 in M.Of. 260 din 21-apr-2010

Decizia 78/2021 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

...obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Daniel
......obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, obiecţie formulată de Preşedintele României, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2021 in M.Of. 207 din 02-mar-2021

Metodologie din 1976 GENERALA DE TEHNICA LEGISLATIVA privind pregatirea si sistematizarea proiectelor de acte normative

...METODOLOGIA GENERALA DE TEHNICA LEGISLATIVA din 3 februarie 1976 privind pregatirea si sistematizarea proiectelor de acte normativeCAPITOLUL I:Principii generaleArt. 1In Republica Socialista Romania, normele juridice se stabilesc de organele anume determinate prin Constitutie si legi.Activitatea normativa se desfasoara potrivit programului legislativ, elaborat in concordanta cu planul national unic de dezvoltare economico-sociala a tarii, pe baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 februarie 1976 in B.Of. 14 din 13-feb-1976

Regulament din 2007 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

...2007 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobăriiCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Au dreptul să iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, următoarele autorităţi publice:a)ministerele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 octombrie 2007 in M.Of. 716 din 23-oct-2007

Decizia 4/2016 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ normativ, sau şi în litigiile în care un asemenea motiv nu a fost invocat - în contestaţia reglementată de art. 205 şi urm. din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cererea de chemare în judecată şi în cererea de recurs, ci doar oral sau prin note de şedinţă, în cursul judecării recursului?

...554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească prin care s-a anulat un act administrativ cu caracter normativ produce efecte doar în cazul actelor administrative individuale contestate în litigiile pendinte, în care s-a invocat motivul de nelegalitate reţinut în hotărârea judecătorească de anulare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2016 in M.Of. 226 din 28-mar-2016

Decizia 536/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

...Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2021 in M.Of. 976 din 13-oct-2021

Regulament din 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

...2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobăriiCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Au dreptul să iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, următoarele autorităţi publice:a)ministerele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2009 in M.Of. 319 din 14-mai-2009

Decizia 221/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

...2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
Valer Dorneanu
- preşedinte
Cristian Deliorga
- judecător
Marian Enache
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-
......a dispoziţiilor art. IV pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2020 in M.Of. 594 din 07-iul-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte