Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 232 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 733.447 acte

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - Republicare

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile.Art. 24:Determinarea conceptelor şi noţiunilorÎn cadrul soluţiilor legislative preconizate......normativ are următoarele părţi constitutive: titlul şi, dacă este cazul, preambulul, formula introductivă, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticităţii actului.Art. 39:Titlul actului normativ(1)Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 august 2004 in M.Of. 777 din 25-aug-2004

Actul 54/2000 CAPITOLUL 54: FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE din Anexa la Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1-8

...ACTUL nr. 54 din 5 ianuarie 2000 - CAPITOLUL 54: FILAMENTE SINTETICE SAU ARTIFICIALE din Anexa la Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi......11.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 12 bis din data de 14 ianuarie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 ianuarie 2000 in M.Of. 12 bis din 14-ian-2000

Actul 55/2000 CAPITOLUL 55: FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE din Anexa la Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1-8

...ACTUL nr. 55 din 5 ianuarie 2000 - CAPITOLUL 55: FIBRE SINTETICE SAU ARTIFICIALE DISCONTINUE din Anexa la Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire......05.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 12 bis din data de 14 ianuarie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 ianuarie 2000 in M.Of. 12 bis din 14-ian-2000

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile.Art. 23:Determinarea conceptelor şi noţiunilorÎn cadrul soluţiilor legislative preconizate......normativ are următoarele părţi constitutive: titlul, formula introductivă şi, dacă este cazul, preambulul, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticităţii actului.Art. 38:Titlul actului normativ(1)Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 martie 2000 in M.Of. 139 din 31-mar-2000

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICARE

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile.Art. 25:Determinarea conceptelor şi noţiunilorÎn cadrul soluţiilor legislative preconizate......normativ are următoarele părţi constitutive: titlul şi, dacă este cazul, preambulul, formula introductivă, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticităţii actului.Art. 41:Titlul actului normativ(1)Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2010 in M.Of. 260 din 21-apr-2010

Actul 97/2000 CAPITOLUL 97: OBIECTE DE ARTA, DE COLECTIE SAU ANTICHITATI din Anexa la Decizia nr. 16/2000 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, ediţia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1-8

...oricare ar fi varsta lor, la perlele naturale sau de cultura şi la pietrele pretioase şi semipretioase (naturale artificiale sau sintetice) de la poziţiile nr. 71.01 pana la 71.03.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 12 bis din data de 14 ianuarie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 ianuarie 2000 in M.Of. 12 bis din 14-ian-2000

Regulamentul 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

...nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 56 alin. (2);m)structura sintetică actuală a acţionariatului emitentului eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 aprilie 2006 in M.Of. 312 bis din 06-apr-2006

Metodologie din 1976 GENERALA DE TEHNICA LEGISLATIVA privind pregatirea si sistematizarea proiectelor de acte normative

...de stat competente.Art. 8Proiectele se vor redacta in forma prescriptiva, proprie normelor juridice.Textele trebuie sa fie formulate sintetic, clar si precis, pe intelesul celor carora li se adreseaza.Art. 9In scopul asigurarii operativitatii si al simplificarii activitatii de pregatire a actelor normative, se va urma procedura avizului unic, in cadrul careia toate organele interesate, precum si Consiliul Legislativ, isi vor exprima......sa contina reglementari complete, prin luarea in considerare a diferitelor ipoteze care se pot ivi in activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se, dupa caz, fie enumerarea situatiilor avute in vedere, fie formularea sintetica a acestora, fie formulari cadru sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 13 februarie 1976 in B.Of. 14 din 13-feb-1976

Hotarirea 945/1990 privind inventarierea si reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat

...de inventar, echipamentul de protectie si de lucru, precum si ambalajele de natura obiectelor de inventar aflate in folosinta (conturi sintetice 202 si 210), se evalueaza la preturile de aprovizionare actuale.Valoarea reala a bunurilor care mai pot fi utilizate se va inscrie pe o coloana separata, determinata in functie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 august 1990 in M.Of. 100 din 15-aug-1990

Instructiunile 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

...3.date informative (cod 30) - conform anexei nr. 2;c)pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:1.bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;2.situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3.(2)Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.Bilanţul se întocmeşte pe......depun împreună cu o copie de pe raportul administratorului, precum şi cu o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. în acest sens, pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv nu se va elabora de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 august 2006 in M.Of. 693 din 14-aug-2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte