Rasfoire documente
SelectaĊ£i tipul documentului
Acord de recunoastere a vinovatiei Cerere de continuare a procesului penal prin care se solicita a nu se aplica dispozitiile legale privind amnistia, prescriptia, retragerea plangerii prealabile, existenta cauzei de nepedepsire Cerere de recuzare a organului de cercetare penala a politiei judiciare sau a procurorului Citatia Declaratie (cerere) de constituire ca parte civila Declaratie de abtinere privind efectuarea urmaririi penale Declaratie de martor Declaratie de persoana vatamata/parte civila/parte responsabila civilmente Declaratie scrisa sau data personal inainte de ascultare in fata organului judiciar Declaratie suspect/inculpat Denunt penal Dovada de primire a citatiei Ordonanta cu titlu provizoriu prin care se autorizeaza masura de supraveghere tehnica Ordonanta cu titlu provizoriu prin care se autorizeaza retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale Ordonanta de autorizare a livrarii supravegheate Ordonanta de clasare cand procurorul isi insuseste argumentele cuprinse in prezentarea organului de cercetare penala Ordonanta de continuare a urmaririi penale fata de suspect persoana fizica/persoana juridica Ordonanta de delegare a efectuarii unui act de procedura Ordonanta de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane Ordonanta de dispunere a expertizei medico-legale psihiatrice efectuata cu consimtamantul suspectului sau inculpatului Ordonanta de extindere a urmaririi penale in personam pentru alta fapta/ pentru alt act material care constituie o noua infractiune/alta persoana Ordonanta de identificare a persoanelor Ordonanta de incepere a urmaririi penale cu privire la fapta Ordonanta de incetare a masurii de supraveghere tehnica Ordonanta de luare a masurii asiguratorii a sechestrului Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale Ordonanta de redeschidere a urmaririi penale, cand se constata inexistenta sau disparitia cazului pe care s-a intemeiat solutia de clasare Ordonanta de reluare a urmaririi penale dupa incetarea cauzei de suspendare Ordonanta de reluare a urmaririi penale in cazul restituirii cauzei la parchet de catre judecatorul de camera preliminara Ordonanta de renuntare la urmarirea penala cand autorul faptei este necunoscut Ordonanta de renuntare la urmarirea penala fata de suspect/inculpat Ordonanta de respingere a propunerii de clasare si restituirea dosarului organului de cercetare penala, de catre procuror Ordonanta de restituire pentru completarea urmaririi penale Ordonanta de restituire pentru refacerea actelor de urmarire penala Ordonanta de schimbare a incadrarii juridice Ordonanta de solutionare a cererii de abtinere/recuzare a persoanei care efectueaza urmarirea penala (organ de cercetare penala/procuror) Ordonanta de suspendare a urmaririi penale pentru boala grava Ordonanta pentru folosirea in cauza a unui investigator sub acoperire Ordonanta prin care se dispune controlul judiciar pe cautiune Ordonanta prin care se dispune obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane Ordonanta prin care se dispune participarea autorizata la anumite activitati Ordonanta privind conservarea datelor informatice Ordonanta privind dispunerea efectuarii examinarii fizice a persoanei cand aceasta nu isi exprima in scris consimtamantul si exista urgenta pentru efectuarea examinarii fizice Ordonanta privind dispunerea efectuarii unei expertize Ordonanta privind efectuarea unei constatari Ordonanta privind luarea masurii preventive a controlului judiciar Ordonanta privind luarea masurii preventive a retinerii Ordonanta privind predarea obiectelor si inscrisurilor Ordonanta privind ridicarea silita a obiectelor sau inscrisurilor Plangere impotriva actelor si masurilor luate de organul de cercetare penala sau, dupa caz, de procuror Plangere penala Plangerea prealabila adresata organului de urmarire penala Proces-verbal de aducere la cunostinta a calitatii de suspect si de comunicare a drepturilor si obligatiilor ce decurg din aceasta calitate Proces-verbal de aducere la cunostinta a drepturilor si obligatiilor inculpatului* Proces-verbal de cercetare la fata locului Proces-verbal de certificare a inregistrarilor rezultate din supravegherea tehnica Proces-verbal de consemnare a activitatilor desfasurate cu ocazia examinarii fizice Proces-verbal de consemnare a denuntului oral Proces-verbal de consemnare a plangerii orale Proces-verbal de constatare a infractiunilor flagrante Proces-verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare Proces-verbal de identificare a obiectelor Proces-verbal de identificare a persoanelor Proces-verbal de sesizare din oficiu Proces-verbal intocmit cu ocazia efectuarii reconstituirii Proces -verbal de consemnare a activitatilor de supraveghere tehnica Procura speciala prin care persoana vatamata imputerniceste o alta persoana sa depuna plangere la organul judiciar Rechizitoriu (Model) Referat cu propunere de inlocuire a controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventiva Referat cu propunere de luare a masurii arestarii preventive Referat cu propunere de luare a masurii arestului la domiciliu Referat cu propunerea de clasare a cauzei cand exista unul dintre cazurile prevazute de art. 16 alin. (1) C. pr. pen. Referat cu propunerea de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice cu internare nevoluntara Referat cu propunerea de emitere a mandatului de retinere, predare si perchezitionare a trimiterilor postale Referat cu propunerea de emitere a mandatului de supraveghere tehnica Referat cu propunerea de incheiere a unui acord de recunoastere a vinovatiei Referat cu propunerea de incuviintare a efectuarii perchezitiei domiciliare Referat cu propunerea de incuviintare a perchezitiei informatice Referat cu propunerea de luare a masurii provizorii a obligarii la tratament medical Referat cu propunerea de prelungire a mandatului de supraveghere tehnica Referat cu propunerea de prelungire a masurii de arestare preventiva Referat cu propunerea de prelungire a masurii preventive a arestului la domiciliu Referat cu propunerea de punere in miscare a actiunii penale Referat cu propunerea de reluare a urmaririi penale dupa suspendare Referat cu propunerea de renuntare la urmarirea penala cand autorul faptei nu este cunoscut (cand autorul faptei este cunoscut) Referat cu propunerea de schimbare a incadrarii juridice Referat cu propunerea de suspendare a urmaririi penale Referat de terminarea urmaririi penale Referat privind cererea de incuviintare a examinarii fizice a persoanei cand aceasta nu si-a exprimat consimtamantul Referat privind solicitarea luarii masurii internarii medicale provizorii