Rasfoire documente
Selectaţi tipul documentului
Achiesare la hotararea pronuntata –depunerea la dosar a achiesarii exprese realizate prin act autentic Actiune anulare hotarare adunare generala Actiune care are ca obiect inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara Actiune confesorie Actiune de divort din cauza starii sanatatii unui sot Actiune de divort din culpa exclusiva a reclamantului (dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani) Actiune de divort din culpa^1 pentru motive temeinice Actiune de divort prin acordul sotilor Actiune in accesiune imobiliara asupra unei lucrari autonome cu caracter durabil Actiune in anularea actelor juridice frauduloase incheiate in dauna drepturilor creditorilor Actiune in anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale Actiune in anularea certificatului de mostenitor Actiune in anularea hotararii adunarii creditorilor Actiune in anularea hotararii adunarii generale Actiune in anularea hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari Actiune in anularea hotararii arbitrale Actiune in atragerea raspunderii administratorului special Actiune in constatarea dizolvarii de drept a societatii Actiune in constatarea nulitatii absolute a casatoriei Actiune in constatarea nulitatii absolute sau, dupa caz, in anularea adoptiei Actiune in constatarea reprezentativitatii unei organizatii patronale Actiune in constatarea reprezentativitatii unei organizatii sindicale Actiune in constatarea simulatiei Actiune in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie Actiune in contestarea recunoasterii de paternitate Actiune in daune-interese compensatorii Actiune in daune-interese moratorii Actiune in declararea nulitatii relative a casatoriei Actiune in declararea nulitatii societatii Actiune in despagubiri Actiune in despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate, in cazul determinarii, in mod culpabil, a ruperii logodnei Actiune in despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei, precum si pentru orice alte prejudicii cauzate, in cazul ruperii logodnei in mod abuziv Actiune in dizolvarea societatii la cererea asociatului Actiune in excluderea asociatului Actiune in granituire(fara revendicare) Actiune in modificarea1 prestatiei compensatorii acordate sotului nevinovat pentru desfacerea casatoriei Actiune in nulitatea actului juridic de optiune succesorala Actiune in nulitatea platilor sau operatiunilor efectuate dupa data deschiderii procedurii Actiune in predarea legatului cu titlu particular Actiune in pretentii formulata de angajator impotriva salariatului Actiune in pretentii formulata de salariat impotriva angajatorului Actiune in pretentii intemeiata pe dreptul de regres al asiguratorului Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata comisionului Actiune in pretentii intemeiata pe nerespectarea obligatiei privind plata pretului vanzarii intre profesionisti Actiune in pretentii intemeiata pe raspunderea civila pentru pagubele produse tertilor prin accidente de vehicule Actiune in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract Actiune in radierea unei inmatriculari sau a unei mentiuni Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta comisa de prepus Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta comisa de un minor/ interzis judecatoresc Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta lucrului Actiune in raspundere civila delictuala pentru fapta proprie Actiune in raspundere civila delictuala pentru prejudiciul cauzat de animalele Actiune in raspundere civila delictuala pentru ruina edificiu Actiune in rectificare carte funciara Actiune in regularizarea societatii Actiune in restituirea platii nedatorate Actiune in retragerea asociatului Actiune in revendicare imobiliara Actiune in revendicare mobiliara Actiune in revocarea legatelor Actiune in rezilierea contractului in derulare Actiune in rezolutiunea concordatului preventiv Actiune in rezolutiunea contractelor/reziliere/constatare pact comisoriu Actiune in stabilirea filiatiei copilului fata de mama Actiune in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei Actiune in tagada paternitatii Actiune infiintare asociatie Actiune infiintare fundatie Actiune intemeiata pe gestiunea de afaceri Actiune intemeiata pe imbogatire fara justa cauza Actiune oblica (indirecta sau subrogatorie) Actiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosintei locuintei familiei (ordonanta presedintiala) Actiune pentru incetarea grevei ca nelegala Actiune pentru incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului copilului, instituita in baza Legii nr. 272/2004, si reintegrarea minorului in familie1 Actiune pentru incuviintarea executarii hotararii arbitrale straine Actiune pentru incuviintarea legaturilor personale cu minorul Actiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soti, in cazul incheierii de catre acesta a unor acte juridice prin care pune in pericol grav interesele familiei Actiune pentru majorarea prestatiei periodice stabilite in temeiul obligatiei legale de intretinere (majorarea pensiei de intretinere) Actiune pentru modificarea judiciara a regimului matrimonial al comunitatii legale sau conventionale de bunuri, prin instituirea separatiei de bunuri si lichidarea comunitatii prin partaj Actiune pentru restituirea darurilor primite in cazul ruperii logodnei Actiune pentru schimbarea locuintei minorului, in lipsa acordului celuilalt parinte1 Actiune pentru sistarea/reducerea prestatiei periodice stabilite in temeiul obligatiei legale de intretinere (sistarea/reducerea pensiei de intretinere) Actiune pentru stabilirea modalitatii de exercitare a autoritatii parintesti si a locuintei copilului din afara casatoriei sau (dupa caz) pentru modificarea acestor aspecte Actiune pentru stabilirea obligatiei de intretinere intre fostii soti Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere (copil major, aflat in continuarea studiilor, dar numai pana cel mai tarziu la implinirea varstei de 26 de ani) Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere (copil minor) Actiune pentru stabilirea obligatiei legale de intretinere (drept comun) Actiune privind atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei parti din pasivul debitorului persoana juridica Actiune privind inapoierea copilului minor de la alte persoane Actiune privind incuviintarea purtarii de catre copilul din afara casatoriei a numelui tatalui Actiune privind partajarea bunurilor comune Actiune privind plata dividendelor Actiune privind recunoasterea hotararii arbitrale straine Actiune privind restituirea intretinerii nedatorate Actiune reductiunea liberalitatilor excesive Actiunea in nulitatea testamentului Actiunea revocatorie (pauliana) Actiuni privind actele de stare civila Actiunile posesorii Adresa oficiala de inaintare MOf Anularea hotararii declarative de moarte Anunt tehnoredactat MOf Apel incident Apel provocat Cazuri afiliere entitati Cerere amanare a judecatii Cerere de acordare a personalitatii juridice –organizatie patronala Cerere de acordare a personalitatii juridice –organizatie sindicala Cerere de acordare despagubiri pentru amanarea nejustificata a judecarii ori a executarii silite Cerere de admitere a creantei la masa credala Cerere de amanare a judecatii pentru lipsa de aparare Cerere de amanare pentru imposibilitate de prezentare la judecata Cerere de anulare a concordatului preventiv Cerere de apel/recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a cererii de chemare in garantie Cerere de apel/recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a cererii de chemare in judecata a altor persoane Cerere de apel/recurs impotriva incheierii de respingere, ca inadmisibila, a interventiei principale/accesorii Cerere de aplicare a amenzii judiciare Cerere de aratare a titularului dreptului Cerere de chemare in garantie Cerere de chemare in judecata Cerere de chemare in judecata a altor persoane Cerere de completare a hotararii judecatoresti Cerere de constatare a nulitatii absolute a concordatului preventiv Cerere de contestatie in anulare Cerere de deschidere a procedurii adoptiei interne1 Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creantelor curente Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditor Cerere de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitor Cerere de deschidere a procedurii insolventei grupului de societati Cerere de desfasurare a procesului fara prezenta publicului Cerere de disjungere a cererii incidentale Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind dovada existentei pe rolul instantei a unei cauze Cerere de eliberare a unui certificat de grefa privind minuta Cerere de executare silita Cerere de incetare a mandatului ad-hoc Cerere de inchidere a procedurii concordatului preventiv Cerere de incredintare in vederea adoptiei1 Cerere de incuviintare a adoptiei internationale1 Cerere de incuviintare a adoptiei interne Cerere de indreptare a erorii materiale Cerere de inlaturare a dispozitiilor potrivnice din hotararile judecatoresti Cerere de inlocuire a membrilor comitetului creditorilor Cerere de inlocuire a unui martor Cerere de inlocuire judiciara a administratorului judiciar/ lichidatorului Cerere de instituire de masuri asiguratorii Cerere de interventie accesorie Cerere de interventie in interes propriu Cerere de intoarcere a executarii silite Cerere de introducere in cauza a mostenitorilor Cerere de investire cu formula executorie Cerere de lamurire a hotararii judecatoresti Cerere de legalizare a copiei unei hotarari judecatoresti/incheieri de sedinta Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare in judecata (cerere aditionala) Cerere de numire a lichidatorului Cerere de numire a mandatarului ad-hoc Cerere de omologare a concordatului preventiv Cerere de ordonanta de plata Cerere de ordonanta presedintiala Cerere de plata Cerere de poprire asiguratorie Cerere de preschimbare a termenului de judecata Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecata Cerere de reexaminare a despagubirilor acordate pentru amanarea nejustificata a judecarii cauzei sau a executarii silite Cerere de reexaminare ajutor public Cerere de reexaminare amenda judiciara Cerere de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata Cerere de reexaminare timbraj Cerere de refacere a dosarelor sau inscrisurilor disparute privitoare la o cauza in curs de solutionare Cerere de refacere a hotararii judecatoresti disparute Cerere de renuntare la dreptul pretins Cerere de renuntare la judecata Cerere de renuntare la mandat Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru Cerere de revizuire Cerere de revizuire-art. 509 alin. (1) pct. 4) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 1) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 11) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 2 Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 3) C. pr. civ. Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 5) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 6 Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 7) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 8) Cerere de revizuire – art. 509 alin. (1) pct. 9) Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 10 Cerere de revocare mandat Cerere de ridicare a dreptului de administrare si pentru intrarea in procedura de faliment Cerere de ridicare a masurilor asiguratorii Cerere de ridicare a suspendarii actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului si valorificare imediata a bunului supus garantiei Cerere de sechestru asigurator Cerere de sechestru judiciar Cerere de stramutare Cerere de suspendare a executarii Cerere de suspendare a executarii – in faza contestatiei in anulare Cerere de suspendare a executarii – in faza recursului Cerere de suspendare a executarii – in faza revizuirii Cerere de suspendare a executarii provizorii Cerere de suspendare a judecarii-art. 242 C. pr. civ. Cerere de suspendare a judecarii – art. 411 C. pr. civ. Cerere de suspendare a judecarii – art. 413 alin. (1) pct. 1) Cerere de suspendare a judecarii – art. 413 alin. (1) pct. 2 Cerere de suspendare a judecarii cauzei Cerere de suspendare operatiuni de instrainare de bunuri din averea debitorului Cerere de suspendare provizorie a executarilor silite Cerere de suspendare provizorie a urmaririlor silite individuale Cerere eliberare copie simpla de pe inscrisuri Cerere facilitati taxa de timbru – persoane juridice Cerere in anularea ordonantei de plata Cerere instituire curatela Cerere necontencioasa Cerere numire curator – art. 58 C. pr. civ. Cerere pentru a se lua act de tranzactie Cerere pentru acordarea esalonarilor la plata Cerere pentru autorizarea casatoriei minorului care a implinit varsta de 16 ani Cerere pentru depunerea listei de martori Cerere pentru incuviintare a probelor Cerere pentru proba contrara – art. 254 alin. (3) Cerere pentru recunoasterea capacitatii de exercitiu anticipata (emanciparea minorului care a implinit 16 ani) Cerere pentru reluarea dezbaterilor dupa suspendare Cerere pentru suspendarea executarii hotararii adunarii generale Cerere privind alegerea domiciliului/sediului procesual al partilor Cerere privind asigurarea probelor Cerere privind grupul fiscal unic Cerere privind pronuntarea unei hotarari partiale Cerere privind schimbarea domiciliului partii Cerere reconventionala Cererea de apel Cererea de constatare a perimarii Cererea de delegare a unui executor judecatoresc Cererea de evacuare ca urmare a incetarii/rezilierii contractului de inchiriere potrivit procedurii reglementate de art. 1033-1044 C. pr. civ. Cererea de lasare a cauzei la sfarsitul sedintei Cererea de recurs Cererea de repunere pe rol Cererea de validare a popririi Cererea pentru depunerea de inscrisuri probatorii la dosar Cereri privind incuviintarea acordarii de ajutor public judiciar sub forma platii onorariului de avocat, expert, traducatorului, interpretului sau onorariului executorului judecatoresc Cereri privind incuviintarea acordarii de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/esalonarii sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita. Cereri privind refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute Cereri privind suspendarea judecarii Circulara 351014/2013 Circulara 408436 Circulara 408538/2013 Circulara deductibilitate cheltuieli combustibil Comunicarea interpretativa privind deseurile si subprodusele Contestatie impotriva deciziei comitetului creditorilor Contestatie impotriva deciziei de concediere Contestatie impotriva deciziei de sanctionare disciplinara Contestatie impotriva desemnarii administratorului judiciar Contestatie impotriva masurilor luate de administratorul judiciar/lichidator Contestatie impotriva propunerii de valorificare de bunuri Contestatie impotriva tabelului preliminar/suplimentar al creantelor Contestatie in anulare obisnuita Contestatie in anulare speciala Contestatie la cererea de deschidere a procedurii insolventei Contestatie la executare silita Contestatie la titlu Contestatie privind tergiversarea procesului Contract de sponsorizare Contract pregatire profesionala Decizie manageriala de emitere a documentelor fiscale Declararea judecatoreasca a mortii Declaratia 112 Declaratia 205 Declaratie anuala servicii de reclama si publicitate Declaratie de apel fara motive Declaratie de inregistrare fiscala 040 Declaratie de inregistrare fiscala 070 Declaratie de recurs Declaratie fiscala stabilire taxa afisaj in scop de reclama si publicitate Declaratie informativa Declaratie pe proprie raspundere a persoanei care solicita acordarea ajutorului judiciar Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile 94 Declaratie privind impozitul pe profit Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat Declaratie proprie raspundere Decont cheltuieli Decont de cheltuieli - deplasari externe Decont de cheltuieli valutare - transporturi internationale Dispozitie de plata prin casierie Formular 010 Formular 095 Formular 097 Formular 099 Formular 14 Ghid recuperare TVA din alt stat Inregistrarea tardiva a nasterii Intampinare la apel Intampinare la cererea de chemare in judecata Intampinarea la cererea de recurs Istoric dobanzi de intarziere Istoric penalitati de intarziere Limite admisibile de perisabilitati Model bilant Model cerere eliberare registru zilieri Model contract de donatie - mecenat Model delegatie pentru ridicarea registrului de evidenta a zilierilor Model formular depunere lunar registru zilieri Model si instructiuni de completare - Registru de evidenta a zilierilor Motive de apel Motive de recurs depuse prin cerere separata Nivelul ratelor pentru diurna externa Nulitatea unui act juridic Obiectiuni impotriva raportului de evaluare Opozitie impotriva hotararii asociatilor Opozitie impotriva incheierii de deschidere a procedurii insolventei la cererea debitorului Ordin de deplasare Ordin de deplasare - delegatie in strainatate Partaj succesoral Petitia de ereditate Plangere impotriva incheierii de respingere a contestatiei privind tergiversarea procesului Plangere impotriva refuzului executorului judecatoresc de comunicare Plangere impotriva solutiilor de clasare Punerea sub interdictie/ridicarea interdictiei Raport cheltuieli de protocol - mese servite Raport privind cheltuielile de protocol Raspuns BNR 07.06.2006 Raspuns la intampinarea formulata la cererea de apel Raspuns la intampinarea formulata la cererea de chemare in judecata Raspuns la intampinarea formulata la cererea de recurs Rectificarea datei mortii Recurs incident Situatia cheltuielilor eligibile pentru rambursare TVA in statele membre UE Tabel CAEN