Rasfoire documente

Ordinul 863/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 431 din 10-mai-2024

Ordinul 824/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, precum şi pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 431 din 10-mai-2024

Ordinul 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 431 din 10-mai-2024

Hotarirea 446/2024 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, precum şi aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est''

publicat in M.Of. 431 din 10-mai-2024

Hotarirea 439/2024 privind înscrierea în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la nr. M.F. 153448, a unei construcţii care se dă în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poştale şi valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153448, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 431 din 10-mai-2024