Rasfoire documente

Ordinul 876/2024 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei de inspector tehnic

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Ordinul 134/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Faraoani din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Ordinul 133/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii GIM din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Ordinul 132/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Biogarden Hamangia II din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Ordinul 131/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Biogarden Hamangia I din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 313/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Operei Naţionale Române din Iaşi

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 312/2024 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, şi trecerea acestora în domeniul public al oraşului Covasna, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 311/2024 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 505/2023 pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 309/2024 privind aprobarea stemei comunei Mărişel, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 294/2024 privind aprobarea stemei comunei Satu Mare, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 293/2024 privind aprobarea stemei comunei Şimian, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024

Hotarirea 292/2024 privind aprobarea stemei comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 316 din 09-apr-2024