Rasfoire documente

Rectificare din 2024 în tabelul din anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.840/81/2024 privind aprobarea Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar incluse în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' în anul 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 27 februarie 2024

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Rectificare din 2024 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.181/2023 privind neacordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Greco-Catolic ''Timotei Cipariu'' din municipiul Bucureşti, sectorul 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 13 octombrie 2023

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D.

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Ordinul 4.041/2024 privind modificarea şi completarea Metodologiei de selecţie a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului şcolilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2018

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Ordinul 1.574/2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii - aparat central şi din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Ordinul 1.521/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024

Decizia 727/2023 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 276 din 01-apr-2024