Rasfoire documente

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România (U.D.T.R.)

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Actul din 2024 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie - PNR

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Hotarirea 6/2024 pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Hotarirea 5/2024 privind modificarea Procedurii de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 25/2023

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Hotarirea 4/2024 pentru modificarea şi completarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 29/2017

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Decizia 1/2024 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Ordinul 477/2024 pentru stabilirea plafonului în limita căruia Ministerul Finanţelor asigură activitatea de audit intern la entităţile publice centrale pe bază de protocol de colaborare

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Ordinul 323/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Firiza, Direcţia Silvică Maramureş

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024

Hotarirea 229/2024 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 266 din 28-mar-2024