Rasfoire documente

Ordinul 335/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Ordinul 109/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91/2023 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decizia 102/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Florentina Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decizia 547/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (11) şi ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decizia 503/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Hotarirea 19/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Hotarirea 54/2024 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decretul 274/2024 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decretul 265/2024 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 15 iulie ca ''Ziua Mărcii Poştale Româneşti''

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Legea 62/2024 pentru instituirea zilei de 15 iulie ca ''Ziua Mărcii Poştale Româneşti''

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Decretul 264/2024 pentru promulgarea Legii privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni din sfera traficului de droguri, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024

Legea 61/2024 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni din sfera traficului de droguri, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 259 din 26-mar-2024