Rasfoire documente

Ordinul 464/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Mânzăleşti, Unitatea de Producţie XIII Păşune Mânzăleşti, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul 446/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Drăgana'', Asociaţiei Urbariale ''Ţigăneşti'', Asociaţiei Urbariale ''Belejana'', Asociaţiei Urbariale ''Dumbrava Talpe'' şi Asociaţiei Urbariale ''Sebişana'', Unitatea de Producţie I Ciurgău, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul 438/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Surduc, Unitatea de Producţie I Surduc, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul 433/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Şinteu şi proprietate privată aparţinând Composesoratului Nuşfalău, Unitatea de Producţie I Composesorat Nuşfalău, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul 407/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Banffy Miklos Ladomer, Zichy Gabor şi Zichy Andras, Unitatea de Producţie I Bozolnic, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul 343/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Sânpaul şi proprietate privată aparţinând parohiilor romano-catolice Valea Izvoarelor şi Sânpaul, parohiilor ortodoxe Valea Izvoarelor şi Sânpaul, Parohiei Reformate Valea Izvoarelor, Composesoratului Sânpaul şi persoanelor fizice asociate, Unitatea de Producţie IX Sânpaul, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Norma din 2024 privind certificarea şi supravegherea continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Ordinul M.43/2024 pentru aprobarea Normelor privind certificarea şi supravegherea continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024

Decizia 693/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) coroborate cu ale art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 257 din 26-mar-2024