Rasfoire documente

Ordinul 391/2024 pentru modificarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Ordinul 28/2024 pentru modificarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Hotarirea 17/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Ordinul 363/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Joseni, Unitatea de Producţie I Composesoratul Joseni, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Ordinul 211/2024 pentru modificarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 94/2024 privind acordarea autorizării pentru DEKENEAS NEXT-GEN TECHNOLOGIES - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 93/2024 privind acordarea autorizării pentru CONNECTIONS CONSULT - S.A. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 92/2024 privind acordarea autorizării pentru FORCEPOINT INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 91/2024 privind acordarea autorizării pentru AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 90/2024 privind acordarea autorizării pentru GRAYLOG, INC. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024

Decizia 647/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45^1 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 212 din 13-mar-2024