Rasfoire documente

Ordinul 292/2024 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024

Ordinul 1.386/2024 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024

Ordinul 365/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Lăzarea, Unitatea de Producţie I Composesoratul Lăzarea, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024

Ordinul 364/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Intern Remetea, Unitatea de Producţie I Composesoratul Intern Remetea, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024

Ordinul 360/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Onu Mihail, Mureşan Adrian, Mureşan Gavril, Kolumban K. Arpad, Blenesi Istvan, Gal Mikloş, Rugină Petru şi alţii, Unitatea de Producţie VII Proprietăţi Private, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024

Ordinul 350/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Forestum Estate 2 - S.R.L., Unitatea de Producţie X Câmpu lui Neag, judeţele Hunedoara şi Gorj

publicat in M.Of. 219 din 15-mar-2024