Rasfoire documente

Decizia 8/2024 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Reducerea capitalului social prin micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale, potrivit art. 153^24 şi art. 207 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o cheltuială rezultată din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile - în sensul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al titlului II pct. 23 lit. i) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare?''

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Decizia 393/2024 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Ordinul 390/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei de administrare a pădurilor private Unguraş, Unitatea de Producţie I Asociaţia Unguraş, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Ordinul 369/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Zecimea Korosmeny, Unitatea de Producţie XXII Korosmeny, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Ordinul 367/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Zecimea Haromtizes, Unitatea de Producţie XX Haromtizes, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Hotarirea 197/2024 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, judeţul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024

Hotarirea 191/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

publicat in M.Of. 214 din 14-mar-2024