Rasfoire documente

Regulamentul 3/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare şi a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Regulamentul 2/2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 privind locurile de tranzacţionare

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Ordinul 422/2024 pentru completarea Listei programelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 3.287/2022

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Ordinul 355/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Bezdead, Unitatea de Producţie I Bezdead, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Ordinul 324/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Tarniţa (U.P. I Rudina), Direcţia Silvică Mehedinţi

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Ordinul 220/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Topliţa (U.P. I Călimănel), Direcţia Silvică Harghita

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Ordinul 218/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Iscroni 2000, Comexim R - S.R.L. şi persoanelor fizice Părău Emil-Ilie şi Părău Marcela, Unitatea de Producţie II Iscroni, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024

Hotarirea 151/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2024